ข้าพเจ้า นายพีระพล ชวมรัมย์ ผู้ปฎิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประเภทบัณฑิตจบใหม่ พื้นที่ตำบลสายตะกู  อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้สำรวจและเก็บข้อมูลตำบลสายตะกู หลังจากที่ข้าพเจ้าได้ทำการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของตำบลสายตะกู ภายในเดือนมีนาคมข้าพเจ้าได้พบความน่าสนใจทางด้านกีฬาฟุตบอลของตำบลสายตะกูซึ่งเป็นพื้นที่ที่รับผิดชอบ และเป็นพื้นที่ที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นด้วย จากการสอบถามของประชาชนตำบลสายตะกูกีฬาฟุตบอลเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ชาวตำบลสายตะกูให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก วันที่ข้าพเจ้าทำการลงสำรวจข้อมูลของตำบลสายตะกู ข้าพเจ้ามีโอกาสได้เจอและพูดคุยกับประชาชนท่านหนึ่งซึ่งท่านเองเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลของตำบอลสายตะกู หรือที่เราเรียกกันว่า “โค้ช” วันนี้ข้าพเจ้าเลยหยิบยกเรื่องราวของโค้ชท่านนี้มาให้ทุกๆท่านได้รู้จักกัน

นายบรรจง แจ่มใส หรือ “โค้ชอู๊ด” โค๊ชอู๊ดเดิมที่แล้วเป็นคนจังหวัดขอนแก่น แล้วได้ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ตำบลสายกะกู สมัยตอนเด็กโค๊ชอู๊ดชื่นชอบในกีฬาฟุบอลเป็นอย่างมากและชอบเรียนวิชาพลศึกษามากกว่าวิชาอื่นๆ แต่พอโตมาก็เป็นตัวแทนนักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียน ของอำเภอ และของจังหวัดด้วย โค๊ชอู๊ดได้ผ่านการอบรมการเป็นโค้ชเบื้องต้น และยังผ่านการอบรมเป็นผู้ตัดสินกีฬา เพื่อนำเอาความรู้เหล่านี้มาใช้กับการฝึกสอนหรือฝึกซ้อมฟุตบอลของน้องๆชาวตำบลสายตะกู ผลจากการชื่นชอบกีฬาฟุตบอลอยู่แล้วและก็เป็นนักฟุตบอลของตำบลสายตะกู พอช่วงอายุของโค๊ชอู๊ดมีอายุมากขึ้น เขาก็เริ่มผันตัวมาเป็นโค้ชบ้างเป็นผู้เล่นไปด้วยและก็พาเยาวชนของตำบลสายตะกูฝึกช้อมฟุตบอลอยู่เป็นประจำ ในทุกๆปีโค๊ชอู๊ดจะพาน้องๆตำบลสายตะกูฝึกซ้อมฟุตบอลเพื่อนพาทีมของตำบลไปแข่งขันกีฬาของอำเภอจัดซึ่งเป็นกีฬาที่รวมทุกตำบลในเขตอำเภอมาแข่งขันกัน ซึ่งตัวของข้าพเจ้าเองก็เคยเป็นผู้เล่นโดยการฝึกซ้อมของโค็ชอู๊ด เขาเป็นคนที่มุ่งมั่น เล่นเอาจริงเอาจังกับการฝึกซ้อมฟุตบอลเป็นอย่างมาก และมีความเป็นกันเองกับนักเตะ ซึ่งก็เป็นผลดีต่อประชาชนสายตะกูเป็นอย่างมากที่มีคนคอยฝึกสอนและฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอลให้กับน้องๆประชาชนของตำบลสายตะกู ทำให้นักฟุตบอลตำบลสายตะกูมีพัฒนาการทางด้านกีฬาฟุตบอลไปในทืศทางที่ดีและยังช่วยให้ประชาชนหันมาออกกำลังกาย ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกด้วย

           

อื่นๆ

เมนู