การปฏิบัติการลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

           ข้าพเจ้านางสาวสุดารัตน์ มีแก้ว ได้ลงพื้นที่สำรวจตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด หมู่10 พบว่ามีผู้ที่เป็นหมอยาสมุนไพรในชุมชน ชื่อนายเกียติ นิราษภัย อายุ 73 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่24 หมู่10 ตำบลสายตะกู
อำเภอบ้านกรวด มีอาชีพหลักคือ เกษตรกร และยังเป็นหมอยาสมุนไพร ซึ่งทำมานานกว่า40ปี 

             การดูแลสุขภาพในท้องถิ่นนั้น เป็นกลไกอย่างหนึ่งที่อยู่ในชุมชนมาเป็นเวลานาน กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับวัฒนธรรมของชุมชน ระบบการแพทย์พื้นบ้านกับระบบการแพทย์กระแสหลัก มีความเชื่อมโยงกันในด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ในแง่ของการเป็นที่พึ่งทางใจแล้ว หมอพื้นบ้านเป็นคนในชุมชนกับผู้ป่วยมีลักษณะพื้นเพทางวัฒนธรรมเดียวกัน ความรู้สึกนึกคิดเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ย่อมมีความเข้าใจความรู้สึกของผู้ป่วยเป็นอย่างดี

               ส่วนใหญ่มักมีบรรพบุรุษ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย เป็นหมอยาสมุนไพร แล้วถ่ายทอดโดยวิธีการสอน
แต่ในกรณีของนายเกียรติ นิราษภัย คือ เดิมลูกสาวของนายเกียรติ นิราษภัย เป็นงูสวัด บริเวณหน้าท้อง จึงไปติดต่อคนที่มีความสามารถในการเป่าให้หายจากโรคงูสวัด แต่คนผู้นั้นเป็นคนนอกพื้นที่และอยู่ไกลไม่สามารถเดินทางมาได้บ่อยจึงได้สอนนายเกียติ ให้รู้จักวิธีการรักษาโรคต่างๆจากยาสมุนไพร เพื่อที่จะได้รักษาคนในในชุมชนเมื่อมีการเจ็บไข้ได้ป่วย จากการที่ได้ไปสัมภาษณ์ นายเกียรติสามารถเป่าให้หายจากอาการการดูกหัก งูสวัดโรคซาง และอีสุกอีใส เป็นต้น

รูปภาพ ยาสมุนไพร

 

อื่นๆ

เมนู