วงกันตรึมเป็นการละเล่นพื้นเมืองของชาวเขมรสูงหรือชาวอีสานใต้ซึ่งมีเครื่องดนตรีประกอบจังหวะในวงกันตรึมโดยทำหน้าที่ควบคุมจังหวะของเพลงนั้นๆได้แก่ ฉิ่ง : เป็นเครื่องตีประเภทเครื่องกำกับจังหวะซึ่งมีบทบาทสำคัญมากในวงดนตรี ทำจากโลหะเช่นทองเหลืองหรือสำริด หล่อหนากว่าฉาบ เว้ากลาง ปากผายออกเป็นทรงกลม มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6 ซม. ตรงกลางเจาะรูร้อยเชือกผูกฉิ่งทั้ง 2 ฝาไว้ด้วยกันเพื่อความสะดวกในการตี สาเหตุที่เรียกว่าฉิ่งนั้น เพราะเรียกตามเสียงที่ได้ยินจากกการบรรเลง ฉิ่งมี 2 เสียง คือฉิ่ง และ ฉับ ทำหน้าที่กำกับความช้าเร็ว จังหวะเบา หนักในการบรรเลงอีกด้วย ฉาบเล็ก : มีหน้าที่ตีหยอกล้อยั่วเย้าไปกับฉิ่งหรือให้สอดคล้องกับทำนองเพลงเป็นเครื่องตีที่ทำด้วยโลหะ รูปร่างคล้ายฉิ่งแต่หล่อบางกว่าฉิ่ง มีขนาดใหญ่กว่าและกว้างกว่า ตอนกลางมีปุ่มกลมทำเป็นกระพุ้งวางลงในอุ้งมือ ขอบนอกแบนราบออกไปโดยรอบ เจาะรูตรงกลางกระพุ้งไว้ร้อยเส้นเชือกหรือเส้นหนังสำหรับถือ ฉาบเล็ก มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๑๒-๑๔ ซม. เวลาตีใช้เป็นคู่ ตีกระทบกันให้เกิดเสียงตามจังหวะ ในวงกันตรึมจะใช้ฉิ่งประกอบจังหวะร่วมกับเพลงช้าและเพลงเร็ว ส่วนฉาบจะใช้ประกอบจังหวะในเพลงเร็วเพลงจังหวะสนุกสนาน

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู