ข้าพเจ้า นายพีระพล ชวมรัมย์ ผู้ปฎิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ประเภทบัณฑิตจบใหม่ พื้นที่ตำบลสายตะกู  อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้สำรวจและเก็บข้อมูลตำบลสายตะกู หลังจากที่ข้าพเจ้าได้ทำการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลของตำบลสายตะกู ภายในเดือนพฤษภาคมข้าพเจ้าได้พบความน่าสนใจเกี่ยวกับ สี่แยกบ้านสายตะกู หมู่ที่ 1 ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์เนื่องจากสี่แยกบริเวณนี้มีการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนอยู่บ่อยครั้ง

                                                                     

สี่แยกบ้านสายตะกู ถือเป็นอีกหนึ่งสี่แยกในตำบลสายที่เกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนมากเป็นลำดับต้นๆของตำบลสายตะกู เนื่องจากเป็นสี่แยกที่ใหญ่ มีความสว่างข่อนข้างน้อย เป็นเส้นทางหลักในการเดินรถของรถยนต์และรถบรรทุก และเป็นสี่แยกที่ประชาชนชาวบ้านระแวกนั้นใช้สัญจรไปมาเป็นอย่างมากหลาย ทำให้หลีกเลี่ยงไม่ได้กับการเกิดอุบัติเหตุบนถนนอยู่เป็นประจำ เดิมที่แล้วสี่แยกเส้นนี้ไม่มีไฟจราจร แล้วต่อมาทางภาครัฐได้ติดตั้งไฟจราจรกระพริบสีเหลือง เพื่อเตือนให้ผู้ขับขี่ระมัดระวัง จนถึงในปัจจุบันไฟสัญญาณเตือนได้ชำรุดไปเนื่องจากมีรถยนต์พุ่งชนเข้ากับเสาไฟจราจรอยู่หลายครั้งทำให้ไฟจราจรใช้งานไม่ได้ฝั่งหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามก็ทำให้ประชาชนตระหนักในการข้ามถนน และระมัดระวังมากขึ้น จากการสอบถามชาวบ้านที่อยู่ติดกับสี่แยกสายตะกู ชาวบ้านให้ข้อมูลว่าสี่แยกสายตะกูนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยเป็นอย่างมากและเคยมีผู้ประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตมาแล้ว 3-5 ศพ แต่อย่างไรก็ตามทางผู้นำชุมชนหมู่บ้านและองค์การบริหารส่วนตำบลสายตะกู จึงได้เร็งเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ ได้มีมาตรการเตือนให้ประชาชนระมัดระวังในการใช้รถต์ใช้ถนน โดยมีการจัดทำป้ายเตือนก่อนถึงสี่แยก และมีมาตรการเฝ้าระวังการใช้รถต์ใช้ถนนช่วงเทศกาลอีกด้วย จากที่ผมได้ข้อมูลจึงเขียนบทความนี้ขึ้นมาเพื่อหวังว่าผู้ที่เข้ามาอ่านบทความนี้หากเดินทางมาทางนี้จะได้ระมัดระวังบริเวณสี่แยกนี้มากขึ้น
                    

อื่นๆ

เมนู