การปฏิบัติการลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ
ประจำเดือนเมษายน 2564 ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
ข้าพเจ้านางสาวกานดา แสงสว่าง ได้เข้ารวมโครงการอบรมการพัฒนานวัตกรรมผ้าทอมือ (Innovative Hand-woven Fabrics)
ในวันที่ 2-4 เมษายน พ.ศ.2564 ณ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด กับชาวบ้านกลุ่มทอผ้าไหม เป็นการอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือโดยอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงนำนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีมาพัฒนาตกแต่งสำเร็จผ้าไหมทอมือ โดยใช้ผลิตภัณฑ์สารเคมีที่ใช้ในระบบอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งเป็นขั้นตอนการตกแต่งสำเร็จสิ่งทอ (Textile Finishing) โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงหรือเพิ่มเติมคุณสมบัติบางอย่างให้กับผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพื่อให้สิ่งทอนั้นมีคุณสมบัติในการใช้สอยที่ดีขึ้นหรือเป็นที่พอใจของผู้ใช้มากขึ้น ซึ่งข้าพเจ้าได้สนใจที่จะนำมาเขียนบทความเรื่อง การตกแต่งให้นุ่มลื่นด้วยสารตกแต่งสะท้อนน้ำ ( Water Repellency Finishing )

ขั้นตอน: เตรียมสารสะท้อนน้ำ(50กรัมต่อลิตร)→  แช่ในน้ำเป็นเวลา 20 ถึง 30 นาที→พึ่งลมให้แห้ง→ นำมารีดด้วยเตารีด

สารเคมี: สารตกแต่งสะท้อนน้ำ ( Water Repellency Finishing )

อัตราส่วนผสม: ผ้า1ขีด(100กรัม)  ต่อน้ำ0.5ลิตร ต่อสารเคมี25กรัม

ตารางที่2อัตราส่วนผสมสารละลายตกแต่งผิวสำเร็จให้กับผ้าไหม ผ้าฝ้าย

น้ำหนักผ้า(ขีด) ปริมาณน้ำ(ลิตร) สารทำผ้าสะท้อนน้ำ(กรัม)
ไม่เกิน1 0.5 25กรัม
1-2 1 50กรัม
2-3 1.5 75กรัม
3-4 2 100กรัม

ข้อควรระวังไม่ควรตกแต่งผ้าที่มีสีแตกต่างกันในภาชนะเดียวกัน

ขั้นตอนการตกแต่งสำเร็จให้ผ้าสะท้อนน้ำ

1.แยกผ้าสีเดียวกันหาน้ำหนักของผ้าโดยใช้ตาชั่ง

2หาปริมาณน้ำ ตวงน้ำใส่กะละมังที่ล้างสะอาดแล้ว

3.ตวงสารทำผ้าสะท้อนน้ำตามอัตราส่วนในตารางที่สอง

4.นำสารทำผ้าสะท้อนน้ำโดยละลายผสมสารในน้ำคนให้เข้ากัน

5.นำผ้าไหมหรือผ้าฝ้ายลงแชร์ให้ทั่วบีบด้วยมือเบาๆให้สารซึมเข้าในเนื้อผ้าแช่ไว้นาน 20 ถึง 30 นาที

6.ยกผ้าขึ้นกลางออกไว้บนโต๊ะนวดผ้าด้วยไม้นวดแป้งเพื่ออัดน้ำยาเข้าเส้นด้ายทั้งสองด้านของผืนผ้า

7.นำผ้าพึ่งไว้ในที่ร่มให้หมาดๆ

8.นำผ้ามารีดด้วยเตารีดจนผ้าเรียบทั้งสองด้าน

ข้าพเจ้าคิดว่า การตกแต่งให้นุ่มลื่นด้วยสารตกแต่งสะท้อนน้ำ ( Water Repellency Finishing ) สามารถทำให้ผ้าไหมมีราคาที่ดีขึ้นและสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนสามารถทำเป็นอาชีพหลักได้เลย

อื่นๆ

เมนู