ข้าพเจ้านางสาวอรทัย ลูกแก้ว ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ได้สำรวจข้อมูลในตำบลสายตะกู แล้วพบว่าในตำบลสายตะกู หมู่ที่ 3 บ้านสายโท 11 เหนือ มีการปลูกผลไม้ต่างภูมิภาค โดยพบการปลูก ทุเรียน โดยมี คุณสัมฤทธิ์ อันทรินทร์ เป็นผู้ริเริ่มปลูก

โดยคุณสัมฤทธิ์ อันทรินทร์ เล่าว่า เมื่อ 3 ปีก่อนหน้านี้ ตนเองมีความคิดอยากลองปลูกผลไม้ที่มาจากภาคตะวันออก จึงเริ่มลงมือปรับพื้นที่ให้มีความเหมาะสมจากนั้นทำการปลูกทุเรียน พันธุ์หมอนทอง แล้วให้น้ำผ่านสปริงเกอร์ มีใส่ปุ๋ยเคมีบ้าง ตามโอกาส หากมีวัชพืชขึ้นให้ใช้วิธีการตัด ถาง เท่านั้นไม่ใช้ยาฆ่ายาฉีด เนื่องจากกังวลว่าจะมีผลเสียต่อต้นทุเรียน ช่วงแรกนั้นอาจมาการทำร่มให้ต้นทุเรียนบ้าง เพราะทุเรียนยังเป็นต้นอ่อนยังไม่สามารถสู้แดดได้ เมื่อเวลาผ่านไปต้นทุเรียน ก็เติบโตขึ้นบ้างต้นก็ได้เหลืออยู่ไม่มากเท่าที่ลงปลูกครั้งแรก

เมื่อถามถึงการเก็บเกี่ยว คุณสัมฤทธิ์ อันทรินทร์ คาดว่าทุเรียนน่าจะออกดอกในอีก 2-3 ปี นี้ หลังจากนั้นอาจจะได้เห็นทุเรียนสายตะกูวางจำหน่ายในท้องตลาดก็เป็นได้ค่ะ

อื่นๆ

เมนู