ในตำบลสายตะกู ผู้คนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-ลาว ข้าพเจ้าจึงอยากพาทุกคนไปรู้จักกับประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ไทย-ลาว ซึ่งในเดือนมีนาคมนี้มีประเพณีที่น่าสนใจและมีความสำคัญเป็นอย่างมากกับผู้คนในตำบลสายตะกู ซึ่งก็คือ ประเพณีบุญผะเหวด

ประเพณีบุญผะเหวด หรือบุญพระเวส หมายถึง บุญพระเวสสันดร หรือเรียกอีกอย่างว่า บุญมหาชาติ ชาวอีสานจะนิยมจัดขึ้นในเดือนสี่ (ช่วงเดือนมีนาคม) เป็นบุญประจำปีในฮีตสิบสอง ซึ่งถือว่าเป็นงานประเพณีที่ดีงาม มีความสำคัญเป็นอย่างมาก และสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ชาวอีสานมีความเชื่อกันว่า ถ้าใครสามารถฟังพระภิกษุเทศมหาชาติครบทั้ง 13 กัณฑ์ จะได้บุญเป็นมากและทำให้ขึ้นสวรรค์ ผู้คนจึงนิยมไปฟังเทศมหาชาติที่วัด ทำให้ผู้คนในชุมชนได้พบปะพูดคุยกัน และได้ร่วมกันทำบุญในงานประพณีที่ดีงามนี้

โดยก่อนจะมีประเพณีบุญผะเหวดนั้น ชาวบ้านจะประชุมหารือกันเกี่ยวกับรูปแบบการจัดงานและการนิมนต์พระสงฆ์มาเทศมหาชาติ เพื่อจัดเตรียมงานให้ออกมาอย่างเรียบร้อยและสมบูรณ์ที่สุด ในวันแรกของงานนั้นจะมีการแห่เชิญพระเวสเข้าวัง และตอนเย็นจะมีพระสงฆ์ในวัดมาเทศน์ให้กับชาวบ้านฟัง ซึ่งการเทศน์ในวันแรกนั้นจะยังเป็นการเทศน์แบบทั่วๆไป ไม่ใช่การเทศน์มหาชาติ ในเช้าวันถัดไปช่วงประมาณตี 4 จะมีการแห่ข้าวพันก้อนไปวัด และเวลาประมาณ 8 – 9 โมง พระสงฆ์จะเริ่มเทศน์มหาชาติตั้งแต่กัณฑ์ที่ 1-13 จนครบทั้ง 13 กัณฑ์ ในวันสุดท้ายจะเป็นการทำบุญตักบาตรร่วมกันที่วัด

ถือได้ว่าประเพณีบุญผะเหวด เป็นงานประเพณีที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โรคไวรัสโควิด19 ระบาด จึงทำให้การจัดงานประเพณีไม่ครึกครื้นเหมือนแต่ก่อน แต่ชาวบ้านก็ให้ความสำคัญกับประเพณีที่สำคัญนี้ จึงได้มีการร่วมมือกันในชุมชนจัดงานประเพณีบุญผะเหวดขึ้น ซึ่งทำให้คนในชุมชนได้มาพบปะพูดคุยกัน ได้ร่วมกันจัดงานประเพณี ทำให้เกิดความรักความกลมเกลียวกันในชุมชน และยังถือเป็นการสืบทอดประเพณีที่ดีงามนี้ให้กับลูกหลานต่อๆไป

 

อื่นๆ

เมนู