ข้าพเจ้า นางสาวสุปราณี เติมประโคน ประเภท ประชาชน ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์   ได้สอบถามข้อมูล สถานการณ์ covid-19 จากผู้นำชุมชน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

สถานการณ์ covid-19

จากที่ดิฉันได้สอบถามมา ตอนนี้ตำสายตะกูเรามีประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงมาเป็นจำนวนมาก ผู้นำชุมชนจึงได้มีการกักตัวประชาชนที่มาจากพื้นเสี่ยง อันดับแรกผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงต้องไปตรวจจุดคัดกรองที่ อบต. สายตะกู จุดที่พักจะแยกชายหญิง

โดยให้ปรับพื้นที่ตามนี้สีแดงเข้ม สีแดง จะกักตัวที่ อบต.สายตะกู 14 วัน พร้อมลง ต8 บร

สีส้ม จะกักตัว ที่บ้าน 14 วัน พร้อมลง ต8 บร

สีเหลือง ไม่ต้องกักตัว ลง ต8 บร

ถ้าตรวจเจอผลบวกให้แยกอยู่โซน อบต.

ถ้าตรวจออกมาผลลบ มี 2 จุด

จุดที่1 ศูนย์พัฒนาเด็กหมู่1

จุดที่2 ศูนย์กศน.หมู่1

แจกอาหารผู้กักตัว

อื่นๆ

เมนู