สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาว ขันแก้ว ณพล (ประเภทประชาชน) ประจำตำบลสายตะกู โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันนี้ดิฉันได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชม สวน9-10 เศรษฐกิจพอเพียง และได้เข้าเยี่ยมชมการเลี้ยงหอยเชอรี่จากคุณ ธนะกฤษฎ์ พงษ์เกษมชูวงศ์ ซึ่งเป็นที่สนใจไม่น้อย วันนี้ดิฉันจึงขอนำวิธี และขั้นตอนการเลี้ยงหอยเชอรี่มาให้ได้รับชมกันค่ะ

ขั้นตอนการเลี้ยงหอยเชอรี่

1 นำไข่หรือลูกหอยเชอรี่ ที่เก็บได้ตามทุ่งนาหรือบ่อน้ำ นำมาลงไว้ในบ่อที่เตรียมไว้ โดยไข่จะเริ่มฟักภายใน 2 สัปดาห์

2 เมื่อไข่ฟักตัวเป็นลูกหอยแล้ว การให้อาหารเริ่มจากให้รำข้าว หรือหัวอาหารปลาดุกขนาดเล็ก สามารถให้ผักต่างๆเพิ่มเติมได้ เช่น ผักไชยยา ต้นมันสำปะหลัง ผักตบชวา เป็นต้น

3 เมื่อโตเต็มวัยมีอายุราว 3-4 เดือน สามารถจับขายได้ หรือนำหอยเชอรี่บางส่วนเก็บไว้เป็นพ่อแม่พันธุถ์ต่อไป

สำหรับราคาตามท้องตลาดอยู่ที่ 50-80 บาท/กิโลกรัม ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่ และฤดูกาล โดยหอยเชอรี่นั้น สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายอย่าง เช่น ลาบ, ต้มจิ้มน้ำจิ้ม, ตำหอยเชอรี่ เป็นต้น

 

 

อื่นๆ

เมนู