ข้าพเจ้านางโสภี ขุนทองแก้ว ประเภทประชาชน ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ข้าพเจ้าได้สนใจในการจักสาน จึงได้เข้าไปสัมภาษณ์ นางยวน บวรรัตน์ ซึ่งเป็นผู้ชำนาญในด้านการทำไม้กวาดทางมะพร้าว ในพื้นที่ หมู่ 6 บ้านสายโท 10 ใต้ ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

โดยนางยวน บวรรัตน์ เล่าว่าไม้กวาดทางมะพร้าวทำมาจากก้านใบย่อยของทางมะพร้าว โดยตัดก้านใบย่อยตรงโคนก้านออกจากทางมะพร้าว จากนั้น นำใบมะพร้าวมากรีดแยกแผ่นใบทั้งสองข้างออก ก่อนนำไปตากแดดให้แห้ง จากนั้น ตัดโคนก้านให้เสมอกัน ก่อนนำมาเสียบเข้ากับด้ามไม้ไผ่

วัสดุ และอุปกรณ์

  1. ก้านใบมะพร้าว ประมาณ 250-300 ก้าน
  2. ด้ามไม้ไผ่ ยาว 1-1.5 เมตร
  3. ขวดพลาสติก
  4. เหล็กเส้นปลายงอแหลม
  5. ตะปู ขนาด 1-2 นิ้ว

วิธีถักติดก้านมะพร้าว

  1. นำก้านใบมะพร้าวมัดรวมกัน ก่อนตัดโคนก้านให้เสมอกัน
  2. นำขวดพลาสติกสอดเข้าที่ปลายด้าม พร้อมจัดให้อยู่กึ่งกลาง จากนั้น ตอกตะปูยึดให้แน่น
  3. ใช้เหล็กเส้นปลายแหลมเจาะขวดพลาสติกให้เป็นรู นำก้านใบมะพร้าวสอดเข้าไปในรูที่เจาะไว้ติดกับปลายด้ามไม้ไผ่ให้แน่นเต็มรู โดยให้โคนก้านชิดกับคอขวด
  4. ทำแบบเดียวกับข้อที่ 3 ให้เต็มขวดพลาสติก จากนั้นตอกตะปูเพื่อยึดให้ขวดพลาสติกกับด้ามไม้ไผ่ติดกันอีกครั้ง
  5. จะได้ไม้กวาดทางมะพร้าว ไว้ทำความสะอาดลานบ้าน โดยใช้วัสดุธรรมชาติจากใบมะพร้าว ไม้ไผ่ และวัสดุเหลือใช้อย่างขวดพลาสติก

ไม้กวาดทางมะพร้าว นิยมใช้สำหรับกวาดทำความสะอาดลานบ้าน ลานหญ้า สำหรับกวาดเศษดิน ก้อนดิน หิน ทราย เศษใบไม้หรือ เศษมูลฝอยที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ให้กองรวมกัน ก่อนนำไปกำจัด

อื่นๆ

เมนู