ในวันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดโครงการ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจทอผ้าไหมพื้นเมืองประยุกต์ ชุมชนชายแดนสายตะกู โดยรองศาสตราจารย์สมบัติ ประจญศานต์ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการตกแต่งผ้าไหมให้นุ่มลื่นด้วยสารตกแต่งทำให้ผ้านุ่ม+ลื่น มีตัวแทนจากกลุ่มทอผ้าไหมในตำบลสายตะกู เข้าร่วมการอบรมจำนวน 30 คน

อัตราส่วนผสมและขั้นตอนวิธีการตกแต่งผ้าไหมให้นุ่มลื่นมีดังนี้

อัตาส่วนผสม

ไม่มีคำอธิบาย

ขั้นตอนในการตกแต่งสำเร็จให้ผ้านุ่มลื่น

1.แยกผ้าสีเดียวกัน หาน้ำหนักของผ้าโดยใช้ตาชั่ง

2.หาปริมาณน้ำ ( อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ) ตวงน้ำใส่กะละมัง

3.ตวงสารทำนุ่มและสารทำลื่น ตามอัตราส่วนในตาราง

4.นำสารทำนุ่มและสารทำลื่น ไปผสมในน้ำอุ่น (อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส) คนให้เข้ากัน

5.นำผ้าไหมแช่ให้ทั่ว แช่ไว้ประมาณ 20-30 นาที

6.จากนั้นยกผ้าขึ้นกางบนโต๊ะ นวดผ้าด้วยไม้นวดแป้ง

7.หลังจากนวดผ้าทั้งสองด้านเรียบร้อยแล้ว นำผ้าไปผึ่งไว้ในที่ร่ม

8.นำผ้าที่หมาดแล้วมารีด จนผ้าเรียบทั้งสองด้าน

หลังจากที่ทำครบทุกขั้นตอนแล้วนั้น ก็จะได้ผ้าไหมที่นุ่มลื่นขึ้น พร้อมทั้งยังสามารถเพิ่มมูลค่าผ้าไหมได้อีกด้วย ถือเป็นการสร้างรายได้ให้กับผู้คนในชุมชน

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู