อาชีพเกษตรกรรมเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ท้าทาย เกษตรกรเจ้าของสวนต่างต้องหาวิธีดัดแปลงปรับเปลี่ยน หรือคิดพลิกแพลงพื้นที่ในการทำเกษตรอยู่เสมอเพื่อความอยู่รอดให้ทันยุคทันสมัย นายสามารถ  ยงปัญญา หรือครูบอย ผู้มีใจรักในการทำเกษตร ได้คิดหาวิธีเพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวโดยการเริ่มศึกษาที่จะปลูกอ้อยเพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์จากอ้อยพื้นเศรษฐกิจที่ขายส่งตามโรงงานให้กลายมาเป็นน้ำอ้อยคั้นสดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า โดยพันธุ์น้ำอ้อยที่ใช้สำหรับคั้นน้ำสดนั้นเป็นพันธุ์อ้อยสุพรรณ เลือกอายุใช้งานเมื่ออ้อยมีอายุ 9 เดือน -1 ปี ซึ่งปุ๋ยที่ใช้นั้นจะใส่เป็นปุ๋ยขี้ไก่ การใส่ปุ๋ยจะใส่ช่วงต้นอ้อยมีอายุ 3-4 เดือน 1 กอ จะใส่ปุ๋ยขี้ไก่ประมาณครึ่งถุง การที่จะเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้านั้นครูบอยยังคิดสร้างแบรนขึ้นเพื่อไม่ซ้ำกับใครและเพื่อเป็นที่จดจำแก่ผู้บริโภคโดยใช้โลโก้ชื่อว่าน้ำอ้อยคั้นสดสวนครูบอย นอกจากน้ำอ้อยคั้นสดแล้วยังคิดค้นสูตรเพิ่มคือน้ำอ้อยมะนาวเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ลูกค้า โดยน้ำอ้อยมะนาวนี้จะแตกต่างจากน้ำอ้อยคั้นสดตรงมีกลิ่นมะนาวและรสเปรี้ยวทำให้น้ำอ้อยมะนาวมีรสชาติออกเปรี้ยวหวานกำลังพอดี

จุดเด่นช่วยแก้อาการคอแห้งและอาการกระหายน้ำ ประโยชน์ของน้ำอ้อย น้ำอ้อย 250 มล. ให้พลังงานอยู่ที่ 80 แคลลอรี่ น้ำอ้อยอุดมไปด้วยสารอาหาร ทั้งแคลซียม โปรแตสเซียม วิตามิน เอ,บี1,บี2,ซี,ดี6 ซี่งมีประโยชน์มากกว่าการดื่มน้ำอัดลมที่เป็นน้ำตาล

     

 

 

อื่นๆ

เมนู