ในช่วง เดือนพฤษภาคม ของทุกๆปี เป็นช่วงฤดูกาลเพาะปลูกข้าวของชาวนา ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการเพาะปลูก โดยก่อนจะมีการเพาะปลูกนั้น จะต้องมีพิธีไหว้ผีตาแฮกหรือผีที่คอยคุ้มครองไร่นา โดยเป็นความเชื่อของชาวไทย-ลาว ซึ่งเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน โดยเชื่อว่าหากมีการไหว้ผีตาแฮก จะช่วยให้ข้าวมีความอุดมสมบูรณ์ ผลผลิตดี และยังคอยปกปักรักษาไร่นา ช่วยให้ฝนฟ้าดี ป้องกันไม่ให้วัวควายมีกัดกินข้าว ช่วยให้การทำนาไม่มีอุปสรรค

โดยในตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ก็ได้มีการไหว้ผีตาแฮกเป็นประจำทุกปี ซึ่งนอกจากการไหว้ผีตาแฮกแล้วนั้น ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับการดูฤกษ์ดูยามก่อนการเพาะปลูก ถ้าเพาะปลูกในวันที่ฤกษ์ยามงามดีก็จะทำให้ข้าวออกรวงสวยงาม

สิ่งที่จะนำไปเซ่นไหว้ มีดังนี้

1.เหล้า 1 ขวด

2.ดอกไม้ ธูป เทียน หมาก พลู บุหรี่

3.น้ำ 1  ขวด

4.ข้าวเหนียว

 5. กับข้าว

วิธีการเซ่นไหว้

เมื่อเตรียมสิ่งที่จะไหว้เรียบร้อยแล้ว  ก็นำไปที่ทุ่งนาของตนเอง แล้วจัดของไหว้ต่างๆใส่ในใบตอง หลังจากนั้นก็รินเหล้าและน้ำใส่ในแก้ว แล้วจุดเทียน พร้อมกับกล่าวเชิญผีตาแฮกให้มารับประทานสิ่งของที่เรานำมา และบนบานให้ข้าวอุดมสมบูรณ์ ได้ผลผลิตเยอะๆ

       

 

 

 

อื่นๆ

เมนู