ข้าพเจ้า นายวิษณุวัฒน์ ขันอาสา ประเภท บัณฑิต ผู้ปฏิบัติงาน ประจำสังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ID06 : ตำบลสายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) โดยมีอาจารย์ประจำหลักสูตร รศ.สมบัติ ประจญศานต์ เป็นหัวหน้าหลักสูตรผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยชนม์ สังข์ศักดา กรรมการประจำหลักสูตร และ อ.กฤษณ์ ปิตาทะสังข์ กรรมการประจำหลักสูตร

เมื่อวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564 ทางคณะทีมงาน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)ตำบลสายตะกู ได้มีการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวชุมชนสายตะกู (One Day Trip) โดยมีนักท่องเที่ยวจำนวน 20 คน โดยการเก็บภาพบรรยากาศการท่องเที่ยวจะมีการเก็บทั้งภาพและวีดีโอเพื่อใช้ในการถ่ายทำคลิปวีดีโอประจำตำบล การดำเนินงานการถ่ายทำเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. โดยการจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวนี้มีสถานที่สำหรับนักท่องเที่ยวเข้าชมทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่ วัดสายโท 11 (วัดพญานาค) สวน 9-10 เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มทอผ้าไหมลายประยุกต์ วัดโคกกระชายใต้ สถานีอนามัยบ้านสายโท 12 ใต้ โดยสถานที่แรกที่นักท่องเทียวได้มาได้แก่ วัดสายโท 11 (วัดพญานาค)  จะเป็นการเก็บภาพ นักท่องเที่ยวเดินทางถึงชุมชนสายตะกู รับขนมพื้นถิ่นพร้อมเครื่องดื่ม (ข้ามต้มผัด) ณ วัดสายโท 11 สายตะกู อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ จากนั้นนำทุกท่านเข้าชมภายในวัดสายโท11 หลังจากเข้าชม วัดสายโท 11 สถานที่ต่อไปก็คือ สวน 9-10 เศรษฐกิจพอเพียงโดยมีการเก็บภาพการเดินทางเข้าไปที่สวน ตั้งแต่การขึ้นรถโดยสารจนถึงสวนและมีการทำกิจกรรมต่างๆและการพักรับประทานอาหาร ต่อมาได้มีการพานักท่องเที่ยวเข้าชม กลุ่มทอผ้าไหมลายประยุกต์ตำบลสายตะกู มีการให้นักท่องเที่ยวได้ทำกิจกรรมการทำผ้านุ่มลื่น เข้าชมการย้อมผ้าสีลายธรรมชาติ การทอผ้าไหมของชุมชนสายตะกู หลังจากนั้นก็พานักท่องเที่ยวเดินทางไปที่ วัดโคกกระชายใต้ ซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่องของงานแกะสลักปฏิมากรรมรอบตัวอุโบสถ ชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านของตำบลสายตะกู และ เดินชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ของฝาก ของที่ระลึก ไม่ว่าจะเป็น ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ผ้าEco print แหนมหมู น้ำอ้อย กระเป๋าเงินทำจากผ้าไหม ผ้าไหมลายสายตะกู และสถานที่สุดท้ายได้แก่ สถานีอนามัยสายโท 12 ใต้ เพื่อเข้าชมแหล่งเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของสถานีอานามัยแห่งแรกของตำบลสายสายตะกูและได้ถ่ายภาพจุดต่างๆที่สวยงามภายในสถานีอานามัย และสุดท้ายทำการส่งนักท่องเที่ยวเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาโดยสวัสดิ์ภาพ

               อุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพและวีดีโอการท่องเที่ยวชุมชนสายตะกู (One Day Trip)

  • กล้อง Olympus PEN E-PL9 Kit 14-42mm memory 32 GB
  • กล้อง Olympus OM-D E-M10 Mark II Interchangeable Lens Camera memory 32 GB
  • กล้อง Apple iPhone X 64 GB
  • ไมโครโฟน Boya BY-M1 Lavalier Microphon

          โปรแกรมที่ใช้ตัดต่อภาพและวีดีโอ

  • โปรแกรม adobe photoshop cc
  • โปรแกรม adobe premiere pro
  • โปรแกรม DaVinci Resolve

อื่นๆ

เมนู