สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะ นี่เราเจอกันเป็นครั้งที่4 แล้วใช่ไหมคะกับการทำงานในตำแหน่งกพร. ประจำศูนย์ดำรงธรรม ณ อำเภอประโคนชัย สำหรับการพบกันในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ ดิฉันนางสาวกุลณัฐโพธิ์แก้ว บัณฑิตจบใหม่ (กลุ่มงาน กพร.ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ) ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอประโคนชัย
                    สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยงานของเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ ในเดือนนี้ก็ได้มีโอกาสลงพื้นที่ทำงานเพิ่มมากขึ้นมีการได้ทำงานในหน้าที่ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ได้ช่วยงานที่หลากหลายขึ้นทั้งงานด้านปกครองงานป้องกันและงานเอกสาร ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ทำให้การทำงานมีความสุขขึ้นได้ความรู้เพิ่มเติ่ม ปลัดอำเภอผู้ดูแลงานมอบหมายงานเพิ่มขึ้นทำให้ได้รับผิดชอบงานใหม่ๆ และปลัดสอนงานดีมาก ในเรื่องการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ทำให้อำเภอประโคนชัยพบผู้ติดเชื้อ ณ ตำบลปังกู บ้านโคกสะอาด(คุ้มน้อย) อำเภอประโคนชัย จึงได้เปิดรับบริจาคสิ่งของเพื่อมอบให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในหมู่บ้านซึ่งมีการปิดหมู่บ้านเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด และกระจายเชื้อโรคเป็นวงกว้าง มีการจัดด่านตรวจเฝ้าระวังทางเข้าหมู่บ้านได้มีการช่วยบรรจุสิ่งของต่างๆ เพื่อส่งมอบให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในบ้านโคกสะอาด และได้ร่วมช่วยงานในการเข้าประชุมใน“โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ” โดยมี นายบุญเต็ม กัลยาพานิช นายอำเภอประโคนชัย เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วย พ.ต.อ.เจตน์สฤษฎิ์ แพ่งศรีสาร ผกก.สภ.ประโคนชัย พ.ต.ท.วชิรวิทย์ นาคศิริธรรมคุณ รอง ผกก.ป.สภ.ประโคนชัย และหัวหน้าชุด  พ.ต.ต.ธนากร ตุ่นนิ่ม สวป พร้อมหัวหน้าส่วนภาคีเครือข่ายชุมชนยั่งยืน ประกอบด้วย ร.พ.ประโคนชัย,สสอ.ประโคนชัย,ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จ.บร.เขต 2,ทต.เขาคอก ,อบต.บ้านไทร ผอ.กศน.พัฒนาการอำเภอ, กำนัน ผญบ.ประชุมเตรียมความพร้อม มอบนโยบายให้แต่ละส่วนรับผิดชอบในการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็ง โดยทุกหน่วยงานรับทราบและพร้อมบูรณาการร่วมกันอย่างเต็มที่
                      ดิฉันได้มีโอกาสช่วยเหลืองานในด้านอื่น ๆ ของสำนักงานอีกด้วย ในเดือนพฤษภาคมนี้ ดิฉัน จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ จะใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆในการทำงานเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตและเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรืออุปสรรคในการทำงานต่อไป #ขอบคุณค่ะ
    

อื่นๆ

เมนู