สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะ การพบกันเป็นครั้งที่ 5 กับการทำงานในตำแหน่ง กพร.ประจำศูนย์ดำรงธรรม ณ อำเภอประโคนชัย สำหรับการพบกันในเดือนมิถุนายนนี้นะคะ ดิฉันนางสาวกุลณัฐโพธิ์แก้ว บัณฑิตจบใหม่ (กลุ่มงาน กพร.ตำบลจรเข้มาก(ID07) อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ) ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอประโคนชัย
                     สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยงานของเดือนมิถุนายนนี้นะคะ ในเดือนนี้ดิฉันก็ได้มีโอกาสลงพื้นที่ทำงานเพิ่มมากขึ้นมีการได้ทำงานในหน้าที่ต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ได้ช่วยงานที่หลากหลายขึ้น ทั้งงานด้านปกครองงานป้องกันและงานเอกสาร ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ทำให้การทำงานมีความสุขขึ้น
ได้ความรู้เพิ่มเติม และในวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 ปลัดที่ดูแลรับผิดชอบประจำศูนย์ดำรงธรรมได้ให้โอกาสในการเข้าร่วมรับฟังการไกล่เกลี่ยของประชาชน ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม ได้เข้ารับฟังการไกล่เกลี่ยทำให้ได้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้น และการไกล่เกลี่ยในครั้งนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดี ทั้งสองฝ่ายได้ประนีประนอมยอมความ และในวันที่ศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 นายอำเภอได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอประโคนชัย ตั้งแต่เวลา 8.30 – 12.00 น. ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอำเภอในการทำความสะอาดอำเภอและรับประทานอาหารร่วมกัน วันที่ 1 – 14 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00น.นายบุญเต็ม กัลยาพานิช นายอำเภอประโคนชัย พร้อมด้วยนางสุภาพร กัลยาพานิช นายกกิ่งกาชาดอำเภอประโคนชัย มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้กักตนโรค COVID-19 ในพื้นที่อำเภอประโคนชัยที่มีการปิดการเข้าออกหมู่บ้าน เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้กักตน ต่อไป
                        ดิฉันได้มีโอกาสช่วยเหลืองานในด้านอื่น ๆ ของสำนักงานอีกด้วย ในเดือนมิถุนายนนี้ ดิฉันจะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ จะใฝ่เรียนรู้และแสวงหาความรู้และประสบกา     รณ์ใหม่ๆในการทำงานเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคตและเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรืออุปสรรคในการทำงานต่อไป #สวัสดีค่ะ
      

อื่นๆ

เมนู