ข้าพเจ้านางสาวจันทิมา เป็นรัมย์ ประเภทนักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลา 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูล หมู่บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 9 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานU2Tได้รับมอบหมายจากอาจาย์ประจำหลักสูตรให้มีการนัดหมายลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ การฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของของไวรัสโควิด-19ในตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการ U2T Covid-week ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด ในตำบลจรเข้มากวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 ทางมหาลัยได้มีการจัดกิจกรรม รณรงค์ เชิญชวนให้ชาวบ้านในชุมชนเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยจัดกิจกรรมที่โรงเรียนจรเข้มากให้เป็นสถานที่จัดอบรมมอบความรู้เกี่ยวกับการเข้ารับการฉีดวัคซีน และประโยชน์ของการป้องกันของวัคซีน ให้แก่นักเรียนและชาวบ้าน รวมถึง อสม.ของชุมชน พร้อมทั้งการแนะนำการสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน และควรพกเจลแอลกอฮอล์ขณะออกไปทำธุระนอกบ้านหรือที่สาธารณะ และให้ความรู้เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 และคุณภาพชองวัคซีน ก่อนฉีดวัคซีนควรเตรียมตัวอย่างไร และหลังฉีดวัคซีนแล้วควรปฏิบัติตัวอย่างไร รวมถึงบรรยายการดูแลตัวเองหลังการฉีดวัคฉีดอีกด้วย

นอกจากอบรมมอบความรู้ให้กับชุมชนแล้ว ยังมีการมอบอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัยให้กับคุณครูและนักเรียนในโรงเรียนอีกด้วย

ทั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่มอบเจลแอลกอฮอล์และแมสแก่คนในชุมชน และได้ถือป้ายเดินรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 ร่วมกับทีมงานอสม.ในหมู่บ้าน

                                                      รูปภาพการจัดกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู