1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย
  4. ID07 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนบ้านจรเข้มาก หมู่ที่11 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาวิทยาลัย

ID07 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชนบ้านจรเข้มาก หมู่ที่11 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1มหาวิทยาลัย

สวัสดีครับ ผม นายเทพนรินทร์ อุที  เป็นนักศึกษา มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับหมอบหมายให้เข้าสำรวจเก็บข้อมูล ในตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณา

ในเดือน กุมภาพันธุ์ 2564 ผมได้ลงพื้นที่เพื่อไปสอบถามคนในหมู่บ้านจระเข้มาก ในหมู่ที่ 11  ก่อนจะลงปฏิบัติงานข้าพเจ้าจะได้เข้าไปขออนุญาติจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  เพราะผู้ใหญ่บ้านเฟิ่งเสียไป ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล และขอความกรุณาจากผู้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อเป็นประโยชน์ แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย หลังจากที่ได้พูดคุยกับคนในพื้นที่ได้รู้ความเป็นมาและอาชีพของคนในหมู่บ้าน จากการลงพื้นที่หมู่ 11  ได้พบว่าส่วนมากชวนบ้านมีอาชีพ ทำไรทำนาและเลี้ยงสัตว์บางครัวเรือนก็มีการทอผ้าไหมและรับจ้างทั่วไป และได้สอบถามเรื่องปัญหาจากโรคระบาด covid และปัญหาการได้ผลกระทบจาก covid

ซึ่งจากที่ทราบมาคือ ได้รับผลกระทบในระยะแรกๆ แต่พอปรับตัวสามารถรับมือได้  ในด้านการใช้ชีวิตประจำวัน แต่ปัญหาเรื่องหนี้สิน ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ชาวบ้านบางราย จึงอยากให้ภาครัฐช่วยแก้ปัญหาไปพร้อมๆกับหนี้สินด้วย

อื่นๆ

เมนู