บทความประจำเดือนพฤษภาคม

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

        ข้าพเจ้านางสาวศิริขวัญ ทรงงาม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลา 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูล หมู่บ้านหนองบัวราย หมู่ที่ 7 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

         ในเดือนพฤษภาคมนี้ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลชุมชนบ้านหนองบัวราย หมู่ที่ 7 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ การลงพื้นที่ในครั้งนี้จะเป็นการลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงระบบ U2T ซึ่งระบบการจัดเก็บข้อมูล U2T จะเข้ามาอำนวยความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลที่มีความเฉพาะเจาะจงกับแต่ละพื้นที่หรือแต่ละสาขา โดยเน้นความยืดหยุ่นและความสะดวกต่อการลงพื้นที่ให้มากที่สุด คุณลักษณะของระบบ มีดังนี้

  • สามารถบันทึกและจัดเก็บข้อมูลหลากหลายแขนงได้โดยสะดวก รองรับอุปกรณ์หลากหลายขนาด ทั้งบนระบบปฏิบัติการ IOS Android Windows เป็นต้น
  • สามารถบันทึกและจัดเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน ตรงตามแบบฟอร์มที่ถูกกําหนดไว้
  • สามารถเรียกดูประวัติข้อมูลที่แต่ละผู้ปฏิบัติงานบันทึกไว้ด้วยตนเองได้
  • สามารถแก้ไข เพิ่มเติม หรือลบข้อมูลที่ตนเองเป็นผู้บันทึกได้

หน้าตาของระบบจัดเก็บข้อมูล U2T

        ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ทำการสำรวจแหล่งท่องเที่ยว ร้านอาหารในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น และแหล่งน้ำในท้องถิ่น ซึ่งแต่ละสถานที่ที่ทำการลงสำรวจ จะเกิดความยากง่ายแตกต่างกันไป เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเเละยังเเพร่กระจายไปทั่วทุกที่ทั้งประเทศ จึงทำให้ต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเข้มงวด โดยก่อนลงพื้นที่ ข้าพเจ้าได้ประสานงานกับผู้นำชุมชนประจำหมู่บ้านเพื่อช่วยในเรื่องการดูเเลชาวบ้านที่เข้ามาให้ข้อมูล ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือในการลงพื้นที่ของข้าพเจ้าในครั้งนี้เป็นอย่างดี

ภาพรวมการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูล

  แหล่งท่องเที่ยว

*กุฏิฤาษีบ้านหนองบัวลาย*

  ร้านอาหารในท้องถิ่น

*ครัวแม่เขียว ร้านอาหารในชุมชน*

พืชในท้องถิ่น

*ต้นมะละกอ ปลูกง่าย พบได้ทั่วไปตามท้องถิน*

สัตว์ในท้องถิ่น

*หนูนา เลี้ยงไว้เพื่อบริโภคและจำหน่าย*

แหล่งน้ำในท้องถิ่น

*สระหนองบัวราย แหล่งน้ำสำหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคของคนในชุมชน*

อื่นๆ

เมนู