ข้าพเจ้านางสาวพลอยไพลิน เหลือมาก บัณฑิตจบใหม่ (กลุ่มงาน กพร.ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ) ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
ปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพลับพลาชัย
สำหรับการปฏิบัติงานในเดือนเมษายน ในการปฏิบัติงานในเดือนนี้ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับปลัดห้องทะเบียนและสมาร์ทีมตำบลสะเดาลงพื้นที่ในตำบลสะเดาพร้อมกับศูนย์ภาคลงถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ไม่สามารถเดินทางมาถ่ายบัตรประชาชนที่อำเภอได้และได้ลงพื้นที่สแกนหน้าให้กับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาทำโครงการเราชนะได้ในการทำงานในเดือนนี้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้งานมากขึ้นซึ้งอำเภอของข้าพเจ้าเป็นอำเภอเล็กๆแล้วน้อยมากที่จะมีผู้มาร้องเรียนแต่ละเดือนที่ข้าพเจ้าทำงานมาแทบจะไม่มีคนมาร้องเรียนแต่ข้าพเจ้าก็ทำงานในทีมงานปกครองช่วยงานห้องปกครองได้เรียนรู้งานอื่นๆมากขึ้น

อื่นๆ

เมนู