ข้าพเจ้านางสาวพลอยไพลิน เหลือมาก บัณฑิตจบ (กลุ่มงาน กพร ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์) ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ๑ตำบล๑มหาวิทยาลัย

เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมออนไลน์กับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการประจำตำบลร่วมกับเพื่อนในกลุ่มตำบลจระเข้มากผ่านโปรแกรม Google Meet เวลา 11:30 น. เพื่อมอบหมายงานและวันอังคารที่2ได้รับมอบหมายให้ไปรายงานตัวที่ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อประชุมมอบหมายงานและใบส่งตัวไปยังอำเภอที่รับผิดชอบวันพุธได้เดินทางไปยังอำเภอพลับพลาชัยจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อรายงานตัวกับ ปลัดอำเภอและนายอำเภอพลับพลาชัย ดิฉันได้รับหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพลับพลาชัย และในช่วงแรกๆของการทำงานทางปลัดได้มอบหมายงานให้จัดเรียงเอกสารต่างๆในสำนักงานและจัดสถานที่รับการตรวจงานทางจังหวัดที่ได้มาดูงานโคกหนองนาเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ 2564 และเข้าร่วมโครงการจิตอาสา ในวัน อ.ส ร่วมกันทำความสะอาดโรงพยาบาลพลับพลาชัย และวันที่12 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ออกพื้นที่กับ ปลัดที่รับผิดชอบในโครงการเราชนะเพื่อพบปะชาวบ้านและแนะนำและแนวทางในการเข้าร่วมโครงการเราชนะว่าต้องทำแบบไหนและมีวิธีการยังเพื่อให้ชาวบ้านนั้นได้นำไปใช้และปฏิบัติและได้มอบต้นไม้ให้แก่ชาวบ้านเพื่อนนำไปปลูก  ในช่วงในการทำงานในช่วงนี้เป็นการเรียนรู้งานและรับผิดชอบงานต่อไป

อื่นๆ

เมนู