สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวนภสร ทองคำ ในการปฏิบัติงานเดือนนี้ ได้ลงพื้นที่ในการรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันไวรัส Covid -19 ที่โรงเรียนบ้านจรเข้มาก บ้านจรเข้มาก หมู่ที่ 11 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ในช่วงสถานการณ์โควิค ระบาด การรณรงค์ให้ความรู้ชาวบ้านเกี่ยวกับวิธีการ ป้องกันโรค การปฎิบัติตัวเมื่อติด อยู่ในกลุ่มเสี่ยง หรือการฉีดวัคซีนป้องกัน นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในช่วง สถานการณ์เช่นนี้ เราคณะปฎิบัติงาน U2T ประจำ  ต.จรเข้มาก ได้ลงพื้นที่รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโควิค เเละเเจกอุปกรณ์ป้องกันโควิค เเก่ชาวบ้าน

 

ผลการปฎิบัติงาน ได้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโควิค การป้องกันโควิค -19 การปฎิบัติต่าง ๆ ให้เเกนักเรียนโรงเรียนบ้านจรเข้มาก เเละเเจกอุปกรณ์ ป้องกันโควิค -19 ได้เเก่หน้ากากอนามัย เเละเจลเเอลกอฮอล์ เเละเดินรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโควิค -19 เเก่ชาวบ้าน บ่้านจรเข้มาก เเละเเจกเจลเเอลกอฮอล์ เเละหน้ากากอนามัย เเก่ชาวบ้าน การปฎิบัติงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 

อื่นๆ

เมนู