ข้าพเจ้า นางสาวอมรรัตน์ อินนอก ประเภทบัณฑิตจบใหม่  ตำบลจรเข้มาก

หลักสูตร  :  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ                                                                                              (๑  ตำบล ๑ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

      เมื่อวันที่  วันที่ 29-31 เดือนพฤษภาคม ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรม Covid-week U2T ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิด โดยได้เริ่มวางแผนดำเนินงานกับทีมคณาจารย์ประจำตำบลจรเข้มาก จัดทำอุปกรณ์ป้องกัน คือ สเปรย์ฉีดแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายต่อผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในพื้นที่ตำบลจรเข้มาก นอกจากนั้นทีมพวกเราได้รับมอบหมายให้รุดเคลียร์พื้นที่เสี่ยง ที่บุคคลจะรวมตัวกันมาก หลายๆจุดในตำบล เช่น สถานที่ราขการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียน วัด สถานีตำรวจ ซึ่งเราได้ไปทำความสะอาด เพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านในพื้นที่ตำบล จึงประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพื่อป้องกันตนเองแก้ชาวบ้าน ติดป้ายรณรงค์การฉีดวัคซีน บริเวณหน้าสถานีตำรวจซึ่งเจ้าหน้าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

 

      

 

อื่นๆ

เมนู