ข้าพเจ้า นางสาวมนัสติยา จีนใจน้ำ ประเภทประชาชน ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร:  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ ต. จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เนื่องจากสถานการณ์โควิด –19 ทำปัจจุบันทำให้การลงพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบาก และโครงการได้เดินทางมาถึงช่วงเดือนสุดท้ายของการทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการแล้ว วันนี้ทางวัดบ้านจรเข้มากได้ทำการทอดกฐินของวันบ้านจรเข้มาก ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ วันนี้จะพาทุกท่านไปร่วมทอดกฐิน สร้างกุศลผลบุญกับพวกเราทีมงานU2t bru ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความสุข ความสมหวังตลอดไป สาธุ

อื่นๆ

เมนู