ข้าพเจ้า นางสาวมนัสติยา จีนใจน้ำ ประเภทประชาชน ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

หลักสูตร:  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ในวันที่ 29พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ ต. จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 กลับมาระบาดในรอบที่ 3 จึงมีกิจกรรมกับการรณรงค์เกี่ยวกับการป้องกันและร่วมมือกันในกิจกรรมนี้ และสมาชิกได้มีการลงพื้นที่ในต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย เพื่อจัดกิจกรรมและได้มีการสอบถามกับคนในชุมชนเรื่องการฉีดวัคชีน และได้แจกอุปกรณ์ป้องกัน เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยให้กับชาวบ้านเพื่อป้องกันจากโควิด -19 ทีมงานและ อสม. ได้สอบถามผู้ใหญ่บ้านและคนในชุมชนเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนว่าได้รับการลงทะเบียน และการเตรียมตัวในการฉีดวัคซีน และผลข้างเคียง และการดูแลตัวเองในการระบาดครั้ง และการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็ราบรื่นด้วยดี คนในชุมชนให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และยังได้ไปเยี่ยมชม อสม. อฟปร. ในการอยู่ด่านตรวจโควิดของชุมชนอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู