“จรเข้มากเมืองแห่งธัญญาหารอุดม ชื่นชมปราสาทเมืองต่ำ งดงามลำบาราย มากมายปรางค์กู่ เชิดชูวัฒนธรรม”

สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวนภสร ทองคำ เป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 จากการได้ลงพื้นที่ เก็บข้อมูลบริบทชุมชน ตำบลจรเข้มาก สำหรับบทความนี้จะพาทุกท่าน มารู้จัก กับตำบลจรเข้มากกันค่ะ ตำบลจรเข้มาก ซึ่งเป็นตำบลหนึ่ง ที่อยู่ในอำเภอประโคนชัย ตำบลจรเข้มากมีบริบทของชุมชน ชื่อของตำบลนี้ มาได้อย่างไร เขตพื้นที่ ติดกับตำบลอะไรบ้าง และมีกี่หมู่บ้าน เรามาความรู้จัก ตำบล จรเข้มาก กันค่ะ

ทำไมถึงมาเป็นตำบล จรเข้มาก ได้ พอได้ยินชื่อ หลายคนอาจจะสงสัยกัน มีฟาร์มจระเข้ หรือมีจระเข้เยอะรึเปล่า จริงๆ แล้ว คำว่าจรเข้มาก มาจากคำว่า “เอนกกุมภีร์” เอนก แปลว่า มาก กุมภีร์ แปลว่า จระเข้ แต่เดิมมีลำห้วย และวังน้ำ ห้วยจรเข้มาก ตามชายฝั่งจะมีก้อนหินอยู่มาก ซึ่งก้อนหินเหล่านั้นจะมีรูปร่างลักษณะคล้ายจระเข้ และชาวบ้านขนานนามว่า บ้านจระเข้มาก แต่ต่อมาก็ กลายมาเป็น บ้าน จรเข้มาก ที่ไม่มีสระ อะ และได้ยกฐานะเป็น อบต. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2539

บริเวณพื้นที่ ของตำบล จรเข้มาก เป็นที่ราบสูงลาดเอียงจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีเขาพนมรุ้งกั้นแนวเขตกับอำเภอเฉลิมพระเกียรติ มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ คือ บารายเมืองต่ำ หนองบัวราย ห้วยลึก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเขาคอก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลปังกู และโคกย่าง อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์

 

ตำบล จรเข้มากมีทั้งหมด  18 หมู่บ้าน หมู่1 บ้านลำดวน , หมู่2 บ้านบัว , หมู่3 บ้านกระสัง , หมู่4 บ้านบุ , หมู่5 บ้านบุ , หมู่6 บ้านโคกเมือง , หมู่7 บ้านโคกธาตุ , หมู่8 บ้านหนองบัวราย, หมู่9 บ้านโคกเมือง , หมู่10 บ้านหนองร้าน หมู่ 11 บ้านจระเข้มาก , หมู่ 12โคกปราสาท,  หมู่ 13โคกอาหงวน ,หมู่ 14โคกเครือ ,หมู่ 15โคกเมือง , หมู่ 16 บ้านบัว หมู่ 17บ้านบุ และ หมู่ 18 บ้านโคกเมือง

 

ตำบลจรเข้มากนับเป็นตำบลที่มีความหลากทางวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นผู้คน ภาษาที่ใช้ในชุมชนมีหลายภาษา ภาษาที่คนในชุมชน พูด มีทั้ง ภาษาลาว ภาษาเขมร ภาษาส่วย ภาษาไทย ซึ่งน่าแปลกใจมากที่ ในแต่ละ หมู่บ้าน ถึงแม้ จะอยู่ ใกล้เคียงกัน แต่จะมีภาษาเฉพาะ ถิ่นของแต่ละหมู่บ้านที่พูดกัน เป็นพื้นที่มีแหล่งโบราณสถานหลายแหล่ง  ตามคำขวัญประจำตำบลที่ว่า “จรเข้มากเมืองแห่งธัญญาหารอุดม ชื่นชมปราสาทเมืองต่ำ งดงามลำบาราย มากมายปรางค์กู่ เชิดชูวัฒนธรรม”

เราก็ได้รู้จักตำบลจรเข้มากคราวๆ ถึงที่มาว่าทำไม ถึงชื่อตำบล จรเข้มาก อยู่ตรงไหน เขตพื้นที่ ติดกับตำบลอะไร ตำบลจระเข้มาก มีหมู่บ้านอะไร ไปบ้างแล้ว

บทความต่อไป จะพาทุกท่านไปรู้จัก กับตำบลจรเข้มาก ในด้านใด รอติดตามบทความต่อไปด้วยนะคะ

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู