ข้าพเจ้า นางสาวธนวรรณ  พวงประโคน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ID07)

จากการลงพื้นที่เพื่อติดตามข้อมูลการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ประจำตำบลจรเข้มากอาจารย์ได้มอบหมายให้ดิฉันไปติดตามข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์โควิค 19 ของหมู่บ้านกระสังหมู่ 4 ตำบลจรเข้มาก พบว่าในช่วงนี้ชาวบ้านในชุมชนจะไม่ออกนอกบ้านหากไม่จำเป็น และงดจัดกิจกรรมต่างๆที่มีผู้คนมาชุมนุมกันเป็นจำนวนมาก แต่ถ้าหากมีความจำเป็นจะต้องจัดกิจกรรมจะมีอสมมาคอยควบคุมการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นไปตามที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎหมายควบคุมเกี่ยวกับการระบาดของโรคโรคร้ายแรง โดยการจัดกิจกรรมนั้นจะต้องมีการวัดอุณหภูมิและมีจุดบริการเจลล้างมือผู้คนที่เข้าร่วมกิจกรรมนั้นต้องมีการสวมแมสกันทุกคน ในช่วงนี้จะเป็นช่วงฤดูการทำนาจึงทำให้ชาวบ้านออกไปทุ่งนากันเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ยังมีการรณรงค์ให้สวมแมสกันทุกคนขณะออกจากบ้านจึงทำให้ในหมู่บ้านเงียบเป็นพิเศษเพราะชาวบ้านออกไปทำนากันหมด ช่วงนี้สถานการณ์โควิค 19 รุนแรงมากโดยยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันและวัคซีนยังไม่เพียงพอต่อต่อความต้องการของประชาชนทำให้คนในชุมชนไม่กล้าออกไปนอกพื้นที่โดยไม่จำเป็นและหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนอัดเพื่อลดความเสี่ยงของตนเองทั้งนี้ชาวบ้านยังมีข้อเรียกร้องให้ทางหน่วยงานราชการนำวัคซีนมาฉีดให้กับคนในชุมชนโดยไม่ต้องให้คนในชุมชนเดินทางไปยังสถานที่ฉีดวัคซีนของแต่ละอำเภอหรือเดินทางไปฉีดในตัวจังหวัดเพื่อลดความแออัดของคนที่ต้องการไปฉีดวัคซีนและลดความเสี่ยงถ้าหากมีผู้ติดเชื้อไปอยู่ในกลุ่มผู้รอรับวัคซีน

                                        

                                                       

อื่นๆ

เมนู