ข้าพเจ้านางสาววรรรณลักษณ์ บุญเรือง เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลจระเข้มาก หลักสูตรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับผู้ใหญ่บ้านในชุมชน และอาจารย์ประจำหลักสูตร

 

บทนำ

 

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ หมู่บ้านโคกเมือง หมู่ 6 ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถาม โดยนำข้อมูลแบบสอบถามที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนหมู่บ้านแห่งนี้

เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนของหมู่บ้านตามเป้าหมายของโครงการในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

 

เนื้อเรื่อง

ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บแบบสอบถาม แบบฟอร์ม 01 และ แบบฟอร์ม 02 ในชุมชนหมู่บ้านโคกเมือง

หมู่ 6 ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

โดยได้พูดคุยกับนายประสิทธิ์ ทรงประโคน ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ่นในชุมชนหมู่บ้านแห่งนี้ และเป็นคนพื้นที่ ที่ได้ทำมาหากินในพื้นที่ชุมชนแห่งนี้มานานหลายปี หลังจากที่พูดคุย ซักถามถึงความเป็นมาของหมู่บ้านและพื้นที่ในชุมชนในหมู่บ้าน และได้ให้ข้อมูล รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ แบบฟอร์ม 01 และ แบบฟอร์ม 02 ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติ และเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

 

 

 

 

 

สภาพและความต้องการของชุมชน / หมู่บ้าน

จากที่สำรวจและตรวจสอบแต่ละครัวเรือน ทำให้ได้ข้อมูล ดังนี้

 

  1. รายได้ของแต่ละครัวเรือนน้อยกว่ารายจ่าย ซ฿งตั้งแต่การแพร่กระจายของเชื้อโคโรน่า 19 มาแบบกะทันหันในรอบที่ 2 ทำให้ครัวเรือนแต่ละหลังในชุมชนแห่งนี้ไม่มีรายได้ นอกเหนือจากนี้ ราคาของก็สูงขึ้นอีกด้วย แนวทางการแก้ไขปัญหาของพวกเขาก็คือ การลดการซื้อของที่ไม่จำเป็น เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
  2. ตู้ ATM เนื่องจากชุมชนในหมู่บ้านแห่งนี้มีบ้านพัก (Homestay) เพื่อเป็นที่พักสำหรับนักท่องเที่ยว และเป็นแหล่งท่องเที่ยวในหมูบ้าน สิ่งนี้เป็นปัญหาสำหรับนักท่องเที่ยวในการใช้เงินสดในการจับจ่ายใช้สอย แนวทางการแก้ไขปัญหาก็คือ นักท่องเที่ยวต้องไปหมู่บ้านอื่นเพื่อกดเงินสดมาใช้
  3. ที่จอดรถ เนื่องจากชุมชนในหมู่บ้านแห่งนี้เป็นชุมชนแออัด และเป็นแหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้าน ซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจอดรถกันอย่างลำบาก แนวทางการแก้ไขก็คือ ต้องจอดรถนอกชุมชน และรับส่งนักท่องเที่ยวเข้าในชุมชน
  4. ขยะ เนื่องจากหมู่บ้านเป็นชุมชนแออัด ทำให้มีขยะมากมายภายในชุมชน แนวทางการแก้ไขปัญหาก็คือจะทิ้งขยะเป็นจุดของตัวเองของแต่ละครัวเรือน
  5. มลพิษจากฝุ่นละอองและเสียงดัง เนื่องจากภายในชุมชนมีโรงสีข้าว และติดอยู่กับบ้านใกล้เรือนเคียงภายในชุมชน เวลาที่สีข้าวในเวลางาน ทำให้เกิดเสียงดังและฝุ่นละอองจากการสีข้าวรบกวนผู้คนในละแวกนั้น จึงมีการร้องเรียนให้สร้างโรงสีข้าวเป็นแหล่งของชุมชน เพื่อจะได้ลดเสียงและเกิดฝุ่นละอองในชุมชนของหมู่บ้าน

 

 

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู