ข้าพเจ้า นางสาวธนวรรณ  พวงประโคน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ID07)

สถานการณ์ covid-19 ของบ้านกระสังหมู่ 4 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จากที่ดิฉันได้ลงพื้นที่เพื่อไปติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ covid-19 ของหมู่บ้าน ทางผู้ใหญ่บ้านกระสังได้ให้ข้อมูลว่าหมู่บ้านได้มีการรณรงค์ให้คนในชุมชนสวมหน้ากากอนามัยกดออกจากบ้านแบบ 100% เพื่อลดความเสี่ยงที่จะนำเชื้อเข้าสู่ชุมชน และได้มีการขอความร่วมมือคนในชุมชนไม่ให้รวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมากและมีการให้ร้านค้าต่างๆในชุมชนนำเจลแอลกอฮอล์มาบริการให้กับคนในชุมชนที่เข้ามาใช้บริการร้านค้า มีการประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนร่วมกันลงทะเบียนรับวัคซีนป้องกัน covid-19 ที่ทางรัฐบาลได้มีโครงการมา ผู้ใหญ่บ้านกระสังหมู่ 4 กล่าวว่าคนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเบื่อ และปฏิบัติตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดจึงทำให้หมู่บ้านกระสังยังไม่มีผู้ติดเชื้อ covid-19 ภายในหมู่บ้านเลยตั้งแต่ละโรคที่ 1 จนถึงตอนนี้ซึ่งเป็นนรกที่ 3 แต่ในโลกที่ 3 นี้คนในชุมชนตื่นตัวกันเป็นพิเศษเนื่องจากในโลกนี้สถานการณ์รุนแรงมากและเชื้อ covid-19 มีการกลายพันธุ์ติดง่ายขึ้น ไม่แสดงอาการ คนในชุมชนจึงระวังตัวกันเป็นพิเศษผู้คนที่มาจากต่างจังหวัดผู้ใหญ่บ้านจะให้ทำการกักตัว 14 วันและทำการตรวจหาเชื้อโควิค 19 ถ้าหากคนในชุมชนช่วยกันป้องกันและลดความเสี่ยงสถานการณ์ covid 19 อาจจะดีขึ้นในไม่ช้าหรือลดความรุนแรงลง

                                                                                                                                            

อื่นๆ

เมนู