1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย
  4. ID07 (ชุมชนปลอดภัย ห่างไกลโควิด) แนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) บ้านลำดวน หมู่ที่ 2 ต.จระเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ID07 (ชุมชนปลอดภัย ห่างไกลโควิด) แนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) บ้านลำดวน หมู่ที่ 2 ต.จระเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

บทความประจำเดือนตุลาคม

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

              ข้าพเจ้านางสาวชลิดา จวงประโคน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล          1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัย    ราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลา 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ    ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูล หมู่บ้านลำดวน หมู่ที่ 2 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ในเดือนตุลาคมนี้ ข้าพเจ้าและทีมงานได้ร่วมกันอบรมและฝึกปฏิบัติการ “แนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” “การผลิตเจลแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อ COVID-19 สำหรับชุมชน” โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี

         

               ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไวรัสที่ทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ และสามารถติดต่อจากคนสู่คนโดยการคลุกคลี เข้าใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสนี้อยู่แล้ว โดยติดเชื้อผ่านละอองฝอยของน้ำมูก น้ำลาย ของผู้ป่วยติดเชื้อ จากการจาม ไอ หรือการสัมผัส ซึ่งวิธีการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 19 ด้วยตัวเราเอง คือ อย่าเอามือปิดปากเวลาไอหรือจาม เนื่องจากทำให้เชื้อโรคติดมือ และมือของเรานี่เองที่จะไปสัมผัสสิ่งต่าง ๆ เช่น ราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ และทำให้ผู้อื่นที่มาสัมผัสต่อเสี่ยงที่จะติดเชื้อตามไปด้วย ซึ่งวิธีการที่ถูกต้องในการปฏิบัติตัวในเวลาไอหรือจาม คือ การใช้ทิชชู่ปิดปาก เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคกระจาย และควรนำทิชชูนั้นไปทิ้งถังขยะที่มีฝาปิด แต่หากในกรณีที่ไม่มีทิชชู ให้ใช้ต้นแขนด้านในปิดปากและจมูก ด้วยการนำแขนข้างใดข้างหนึ่งมาจับไหล่ฝั่งตรงข้ามของตัวเอง และที่สำคัญหากมีการไอหรือจามแล้ว ควรรีบล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล

      การล้างมือเป็นอีกวิธีที่ช่วยให้เราห่างไกลจากไวรัสโคโรนา 19 ได้เป็นอย่างดี แต่ต้องล้างมืออย่างถูกวิธี ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 7 ขั้นตอน

  1. การล้างมือโดยใช้ฝ่ามือถูกัน
  2. ใช้ฝ่ามือถูหลังฝ่ามือและซอกนิ้ว
  3. ใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือและซอกนิ้ว
  4. ใช้หลังมือถูฝ่ามือ
  5. ใช้ฝ่ามือถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบ
  6. ใช้ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ และ
  7. คือการใช้ฝ่ามือถูรอบข้อมือ ซึ่งการล้างมือนั้นสามารถใช้สบู่ทั่วไปในการฆ่าเชื้อไวรัสนี้ได้                                                                                                                     

นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ทำการลงสำรวจร้านค้าในชุมชนเพิ่มเติม และได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติและวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) .ให้แก่แม่ค้าพ่อค้า เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ถึงแม้ว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่จะได้รับวัคซีนครบแล้วก็ตาม

         

อื่นๆ

เมนู