1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย
  4. บทความประจำเดือนตุลาคม การผลิตและการตลาดแนวใหม่กลุ่มผ้าทอ เพื่อยกระดับสินค้า OTOP บ้านโคกเมือง หมู่9 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

บทความประจำเดือนตุลาคม การผลิตและการตลาดแนวใหม่กลุ่มผ้าทอ เพื่อยกระดับสินค้า OTOP บ้านโคกเมือง หมู่9 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

บทความประจำเดือนตุลาคม

             การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดแนวใหม่กลุ่มผ้าทอ เพื่อยกระดับสินค้า OTOP ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้านางสาวจันทิมา เป็นรัมย์ ประเภทนักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานกลุ่มทอผ้า บ้านโคกกเมือง  หมู่ที่ 9 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์    ในเดือนกันยายนที่ผ่าน ข้าพเจ้าได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มทอผ้าบ้านโคกเมือง และเดือนนี้มีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งข้อมูลที่ได้มามีดังนี้

ชื่อกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบารายไหมไทย หมู่ 9 บ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 299 หมู่ 9 เราได้สอบถามข้อมูลต่างๆจากหัวหน้ากลุ่มสตรีทอผ้า คุณป้ามะลิวัลย์ สีลา ท่านได้ให้ข้อมูลมาว่า ผ้าผืนหนึ่ง ยาว 2 เมตร กว้าง 1 เมตร ทั้งมัดย้อมทั้งทอ รวมแล้วใช้เวลา 1 อาทิตย์ในการทำ และราคาของผ้าจะอยู่ที่ 2500-3000 บาท

โดยส่วนใหญ่การทอผ้าถือเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมของสตรีในหมู่บ้านโคกเมือง ซึ้งผ้าไหมถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์อีกด้วย

ลายผ้าต่างๆ

ผู้ให้ข้อมูล

หัวหน้ากลุ่มสตรีทอผ้าไหมบารายไหมไทย คุณป้ามะลิวัลย์ สีลา

อื่นๆ

เมนู