ข้าพเจ้านางสาว พุธิตา พลศักดิ์เดช ผู้ปฏิบัติงานประเภท ประชาชน

ในเดือนตุลาคม ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจเก็บข้อมูลใน ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล ณ หมู่ 13 บ้านโคกอาหงวน เกี่ยวกับการเกษตร และการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ปัญหาและผลกระทบในชุมชน ภายในชุมชนมีมาตรการป้องกันบุลคนภายนอกเข้าในพื้นที่ และการเชิญชวนให้คนในชุมชนได้เข้ารับการฉีดวัคซีน ให้กับเด็กและผู้สูงอายุ และวัยทำงาน  ชาวบ้านส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนกันแล้วหลังจากภาครัฐได้มีการให้เข้ารับวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันเชื้อไวรัส ชาวบ้านมีการป้องกันตนเองโดยการสวมหน้ากากอนามัย และพกเจลแอลกอฮอล์ก่อนออกจากบ้าน

ส่วนในภาคการเกษตรช่วงนี้มีฝนตกเป็นช่วงๆ เป็นเวาลาที่ดีของชาวบ้านที่ปลูกข้าวหลังจากไม่มีฝนมาเป็นเวลานาน ช่วงนี้พายุเข้าจึงทำให้มีฝนตกอย่างต่อเนื่องจึงทำให้มีน้ำล้น หรือท่วมขังเป็นบางที่ การทำนาใกล้ถึงช่วงเก็บเกี่ยว ข้าวเริ่มตั้งท้องหลังจากมีน้ำและใส่ปุ๋ยช่วงนี่ชาวบ้านยังได้หาปลาและปูช่วงน้ำขึ้นเพื่อเป็นอาหารหรือขายเพื่อหารายได้

อื่นๆ

เมนู