ข้าพเจ้านางสาววันทนา อุพลรัมย์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐีกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑มหาวิทยาลัย๑ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ได้มอบหมายให้สำรวจกลุ่มทอผ้าและกลุ่มอาชีพนอกจากทอผ้าในตำบลจรเข้มาก ดิฉันได้ทำการลงสำรวจกลุ่มทอผ้าเป็นอันดับแรก กลุ่มทอผ้าหมักโคลนบารายและกลุ่มทอผ้าฝ้าย มีสมาชิกในกลุ่มทั้งหมด15คน กลุ่มทอผ้ามีความสามัคคีกันดีมากจึงได้ผ้าที่ลายสวยงาย และผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม ได้เรียนรู้เรื่องในกระบวนการผลิตผ้าไหมในชุมชนบ้านโคกเมืองจะมีหลายขั้นตอนกว่าจะได้ผ้าไหมที่สวยงาม

ผ้าหมักโคลน1000ปี มีการย้อมสีผ้าด้วยดินภูเขาไฟจากปราสาทหินเมืองต่ำมีอายุนับพันปี ขั้นตอนคือการนำผ้าฝ้ายชุบโคลนที่กรองเศษหินเศษต่างๆแล้วเพียงไม่นาน ผ้าฝ้ายก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลอ่อนแบบธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีการใช้สีจากธรรมชาติอีกหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นสีเหลืองจากขมิ้น สีน้ำเงินจากดอกอัญชันและเดินเก็บอาชีพกลุ่มต่อไปในตำบลจรเข้มากจะมีกลุ่มอาชีพเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาชีพปลูกผักปลูกข้าวปลูกอ้อยและอาชีพเลี้ยงสัตว์ในตำบล

อย่างไรก็ตามยังคงเฝ้าระวังโรค COVID 19 และป้องกันคนในชุมชนให้ห่างไกลจากโรคโควิด 19 โดยทางอาจารย์และสมาชิกในกลุ่มได้ทำการจัดอบรมเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด 19 โดยการจัดอบรมให้ความรู้และวิธีป้องกันโรคโควิด 19 และรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดสำหรับคนที่ยังไม่ฉีดเพราะตอนนี้คนในชุมชนส่วนมากได้ทำการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมากแล้วยังมีบางส่วนเท่านั้นที่ยังไม่ได้ฉีด และได้ทำการสอนทำเจลแอลกอฮอล์เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและให้หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคโควิด 19

 

 

 

อื่นๆ

เมนู