บทความประจำเดือนธันวาคม
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

          ข้าพเจ้านางสาวชุติกาญจน์ แก้วนภา ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลา 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูล หมู่บ้านโคกธาตุ หมู่ที่ 8 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ในเดือนธันวาคมนี้ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูล (เพิ่มเติม) ณ ชุมชนบ้านโคกธาตุ หมู่ที่ 8 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ การลงพื้นที่ในครั้งนี้จะเป็นการลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงระบบ U2T ซึ่งในระบบการจัดเก็บข้อมูล U2T ประกอบไปด้วยข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อมูลต่างๆภายในชุมชน เช่นแหล่งท่องเที่ยว พืชในท้องถิ่น อาหารประจำถิ่น แหล่งน้ำ แหล่งเพาะปลูกต่างๆ

คุณลักษณะของระบบ มีดังนี้

  • สามารถบันทึกและจัดเก็บข้อมูลหลากหลายแขนงได้โดยสะดวก รองรับอุปกรณ์หลากหลายขนาด ทั้งบนระบบปฏิบัติการ IOS Android Windows เป็นต้น
  • สามารถบันทึกและจัดเก็บข้อมูลได้ครบถ้วน ตรงตามแบบฟอร์มที่ถูกกําหนดไว้
  • สามารถเรียกดูประวัติข้อมูลที่แต่ละผู้ปฏิบัติงานบันทึกไว้ด้วยตนเองได้
  • สามารถแก้ไข เพิ่มเติม หรือลบข้อมูลที่ตนเองเป็นผู้บันทึกได้

                     

ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญหลวงพ่อทอง อโสโก ณ. วัดบ้านจรเข้มาก ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในการทำบุญหลวงพ่อจะจัดทุกวันที่ 1 ธันวาคม ซึ่งปีนี้ก็จะมีคนในชุมชนและชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเข้ามาช่วยจัดเตรียมสิ่งของต่างๆในการทำพิธีในครั้งนี้

         

 

ID07 ลงพื้นที่ EP11 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ต จรเข้มาก อ ประโคนชัย – YouTube

อื่นๆ

เมนู