บทความประจำเดือนพฤศจิกายน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้านายสุธีร์ ปาทาน ประเภทนักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลา 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูล หมู่บ้านโคกปราสาท หมู่ที่ 12 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

ในเดือนพฤษจิกายนนี้ ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลบ้านโคกปราสาท หมู่ที่ 12 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ การลงพื้นที่ในครั้งนี้จะเป็นการลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงระบบ U2T (เพิ่มเติม) ซึ่งระบบการจัดเก็บข้อมูล U2T จะเข้ามาอำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูล

หลักการเก็บข้อมูลจะเป็นเเเบบเว็ปไซต์ของU2T โดยเราต้องลงพื้นที่เก็บภาพถ่ายจากพื้นที่จริง เเละระบุพิกัด ได้ถูกตามตามที่ระบบกำหนดไว้

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้ทำการสำรวจร้านอาหารในท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น และภูมิปัญญาในท้องถิ่นโดยมีภาพกิจกรรมดังนี้

 

อื่นๆ

เมนู