ข้าพเจ้า นางสาวธนวรรณ พวงประโคน ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม (ID07) รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ประจำหมู่บ้านกระสังหมู่ที่ 4 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  จากการลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลในช่วงเดือนพฤศจิกายนพบว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนนั้นชาวบ้านที่ทำนาปีจะเริ่มเก็บเกี่ยวข้าวและข้าพเจ้าได้เข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านที่กำลังทำการเกี่ยวข้าวอยู่นั้นพบว่าในปีนี้ราคาข้าวเปลือกถูกมากโดยราคาน้อยสุดคือ 5 บาท 65 สตางค์และราคาสูงสุดที่ขายได้คือ 8 บาท 30 สตางค์หากชาวบ้านต้องการขายข้าวเพื่อนำมาจ่ายค่ารถเกี่ยวข้าวจะต้องขายเท่าจำนวนหลายตันเพื่อให้พอค่ารถเกี่ยวข้าว ถึงในปีนี้ผลผลิตของข้าวนั้นจะมากกว่าปีที่แล้ว แต่ด้วยราคาข้าวในตอนนี้ทำให้ชาวบ้านขาดทุนเนื่องจากต้นทุนที่ใช้ในการเพาะปลูกนั้นสูงเพราะ ราคาปุ๋ยที่แพง ค่าแรงงานที่ใช้ในการเพาะปลูก ค่ารถเกี่ยว  ค่ารถที่ใช้ในการเตรียมดินเพื่อทำการเพาะปลูกและในช่วงหน้าฝนที่ผ่านมานั้นนาข้าวของชาวบ้านถูกน้ำท่วมทำให้ข้าวบางส่วนเสียหายและจมน้ำข่าวที่จมน้ำนั้นจะได้ราคาที่ถูกกว่าข้าวที่ไม่จมน้ำ เพราะราคาข้าวที่ถูกทำให้ชาวบ้านเลือกที่จะเอาข้าวตากแดดเพื่อทำเป็นพันธุ์ข้าวที่จะใช้ในการปลูกในปีถัดไปและเก็บไว้ขายในช่วงที่ราคาข้าวขึ้นราคาเพื่อนำเงินค่าใช้จ่ายในครอบครัวและใช้หนี้ธกสที่ทำการกู้ยืมมาและเป็นทุนสำรองเพื่อใช้ในการทำนาปีถัดไป

             

               

อื่นๆ

เมนู