ข้าพเจ้านางสาววันทนา อุพลรัมย์ ประเภทประชาชน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบแบบบูรณาการ๑มหาวิยาลัย๑ตำบล(สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ในเดือนตุลาคม ถึง เดือนพฤศจิกายน 2564 ในเดือนนี้เริ่มต้นจากการลงพื้นที่วันที่21ตุลาคม2564  ทำแบบสอบถาม U2T-SROI ได้รับหัวข้อที่5ชุมชนภายนอก มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(U2T) ในวันที่9 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ประจำตำบลได้นัดหมายประชุมออนไลน์เพื่อมอบหมายงานให้ทำต่อไป

และในเดือนนี้ยังคงสำรวจแบบสอบถามข้อมูล CBD ในตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ และดิฉันได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด การลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสำรวจมีทั้งหมด 10 หัวข้อ

1 ผู้ที่ย้ายกลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด

2 แหล่งท่องเที่ยว

3 ที่พักโรงแรม

4 ร้านอาหารในท้องถิ่น

5 อาการที่น่าสนใจประจำถิ่น

6 เกษตรกรในท้องถิ่น

7 พืชในท้องถิ่น

8 สัตว์ในท้องถิ่น

9 ภูมิปัญญาถิ่น

10 แหล่งน้ำในท้องถิ่น

ในการสำรวจข้อมูลทำให้เรารู้ว่าบ้านโคกเมืองมีสินค้าในชุมชนที่น่าสนใจมากมาย มีผ้าไหม/ผ้าฝ้าย ลายผักกูดซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าหมักโคลนพันปี ย้อมสีจากธรรมชาติ และมีสินค้าน่าสนใจอีกอย่างคือเสื่อกก ที่ทำมาจากต้นกกย้อนสีด้วยสีธรรมชาติ ได้แก่เสื่อกกยกลายปราสาทเมืองต่ำ เสื่อกกลายต่างๆมากหมายตามจินตนาการ ผลิตภัณฑ์แปรงรูปจากเสื่อกกเช่น กระเป๋า และสินค้าอีกมากมายอยากให้มาลองชมสิ่งค้าเอง ดูสินค้าแล้วเรามาเที่ยวปราสาทเมืองต่ำ ศาสนสถานสร้างตามคติความเชื่อทางศาสนาฮินดู บันนิษฐาว่าสร้างขึ้นเพื่อถวายพระศิวะ ได้สัมผัสบรรยากาศกว้างไกลใหญ่โตโอฬารของอ่างเก็บน้ำ ทรงสี่เหลี่ยมสร้างขึ้นตามคติขอมโบราณ เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อบารายเปรียบประหนึ่งผืนทะเลที่ห้อมล้อมเขาพระสเมร ยังมีกุฏิฤาษีบ้านโคกเมืองสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นอโรคยาศาล แหล่งรักษาโรคของเหล่านักแสวงบุญที่เดินทางมาประกอบพิธีกรรมในปราสาทหินเมืองต่ำโดดเด่นด้วยปรางค์

เที่ยวแล้วก็ต้องถึงเวลากินบ้าง ร้านอาหารที่น่าสนใจก็ต้องเป็นร้านอาหารเชฟชุุมชนบ้านโคกเมือง ตั้งอยู่บ้ายเลขที่134 หมู่15 เปิด9.00น.ถึง16.00น.วันจันทร์-ศุกร์ มีอาหารที่หลากหลายโดยผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากกุ้งจ่อม ผัดกุ้งจ่อมภูเขาไฟอบแห้งและน้ำพริกที่ทำจากกุ้งจ่อมอีกมากมาย มีทั้งอาหารคาวหวานตามใจลูกค้า หรือถ้าอยากกินขนมจีนต้องร้านสายฟ้า(คุณหนิง) มีทั้งอาหารตามสั่ง ของหวานลอดช่องสิงคโปร์ เฉาก๊วย ตั้งอยู่เลขที่5 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดรับทุกวันจะนั่งกินหรือจะสั่งกลับบ้านก็ได้ หรืออีกร้านที่รวบรวมอาหารยำและตำทุกชนิดคือร้านเจ้ก้อยตำยำแซ่บ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากร้านสายฟ้า เปิดทุกวัน เวลาเปิด9.00น.ถึง16.00น.

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู