บทความประจำเดือนธันวาคม
การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดแนวใหม่กลุ่มผ้าทอ เพื่อยกระดับสินค้า OTOP ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
ข้าพเจ้านางสาวจันทิมา เป็นรัมย์ ประเภทนักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูลพื้นฐานกลุ่มทอผ้า บ้านโคกเมือง  หมู่ที่ 9 ต.จรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ตลอดการทำงานที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้ความรู้เกี่ยวกับการทอผ้าไหมจากพื้นที่ชุมชนบ้านโคกเมืองมากมายดังนี้
ชื่อกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบารายไหมไทย หมู่ 9 บ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 299 หมู่ 9 เราได้สอบถามข้อมูลต่างๆจากหัวหน้ากลุ่มสตรีทอผ้า คุณป้ามะลิวัลย์ สีลา ท่านได้ให้ข้อมูลมาว่า ผ้าผืนหนึ่ง ยาว 2 เมตร กว้าง 1 เมตร ทั้งมัดย้อมทั้งทอ รวมแล้วใช้เวลา 1 อาทิตย์ในการทำ ส่วนผลผลิตราคาของผ้าจะอยู่ที่ 2500-3000 บาท และลวดลายของผ้าไหมที่ทอ มีลายมากมายที่บ่งบอกถึงความเป็นบุรีรัมย์ อาทิ เช่น ลายชอผักกูด ลายนกกระเรียน ลายปราสาท เป็นต้น
โดยส่วนใหญ่การทอผ้าถือเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมของสตรีในหมู่บ้านโคกเมือง ซึ้งผ้าไหมถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์อีกด้วย ข้อมูลโดยรวมคือ บ้านโคกเมืองเป็นชุมชนที่นอกจากจะโดดเด่นในด้านสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว ยังมีชื่อเสียงในด้านการผลิตผ้าไหมอีกด้วย และยังมีผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากเสื่อกก และผลิตภัณฑ์เสื่อกกยกลายปราสาทเมืองต่ำ ซึ่งมีที่เดียวในประเทศไทย วางจำหน่ายที่ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP บ้านโคกเมืองเริ่มแรกมีการรวมกลุ่มก่อตั้งเป็นกลุ่มพัฒนาสตรี บ้านโคกเมืองหมู่ที่ 9 ปัจจุบันเริ่มพัฒนาและก่อตั้งกลุ่มบารายไหมไทยขึ้นมา บ้านโคกเมืองขึ้นชื่อเรื่องผลิตภัณฑ์OTOP จัดเป็นเป็นมาตรฐานสากล ปี 2550 ได้รับรางวัลหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ที่ตั้งศูนย์จำหน่ายOTOP อยู่ที่หมู่ 9 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

รูปภาพประกอบ

หัวหน้ากลุ่มสตรีทอผ้า คุณป้ามะลิวัลย์ สีลา

อื่นๆ

เมนู