ในการปฏิบัติในเดือนนี้ ดิฉันได้เรียนรู้การทอผ้าในชุมชน ได้ต้องใส่ใจรายละเอียนดตั้งเเต่ขั้นตอนเเรก  ตั้งเเต่การเตรียมไหม กรอไหม สาวไหม ซึ่งการทอผ้าจะมีการทอผ้าพื้น  เป็นการใช้หลักการทอผ้าเบื้องต้น ที่นำเอาด้ายเส้นยืนและด้ายเส้นพุ่งมาขัดกัน เพื่อให้เกิดเป็นผืนผ้า โดยด้ายเส้น พุ่งและเส้นยืนอาจเป็นด้ายสีเดียวกัน หรือต่างสีกัน หรือนำเอาเส้นด้ายที่เป็นดิ้นเงินหรือดิ้นทองมาทอควบด้าย เพื่อให้ผ้า มีความมันระยับ สวยงามยิ่งขึ้น

เเละได้เรียนรู้การทอเสื่อกก จาก คุณอติกานต์ บุตรประโคน ให้ข้อมูลในการทอเสื่อกก ดิฉันได้เเนะนำการขายสินค้าผ่านออนไลน์เป็นการเพิ่มช่องทางการหาได้อีกช่องทาง

 

 

 

 

สำหรับการปฏิบัติงานในครั้งนี้ ดิฉันได้ลงพื้นที่ชุมชน ต.จรเข้มาก  ได้เข้าไปเรียนรู้บริบท ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนการเก็บข้อมูชุมชน ในด้านต่างๆ เช่น ด้านรายได้ ด้านอาชีพ  ได้เข้าไปทำกิจกรรมในชุมชนมีส่วนร่วม  ได้มีการพัฒนาการทอผ้าของชุมชน ได้ร่วมมือประสานงานกับคนในชุมชน คนในทีม เเละอาจารย์ประจำตำบล

อื่นๆ

เมนู