ข้าพเจ้า นางสาวพุธิตา พลศักดิ์เดช ผู้ปฏิบัติงานประเภท ประชาชน ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล1 มหาวิทยาลัย)สร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตที่รับผิดชอบเก็บข้อมูลในหมู่ 13 บ้านโคกอาหงวน ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานให้สำรวจเก็บข้อมูลใน หมู่13 บ้านโคกอาหงวน ในเดือนแรกของการปฏิบัติงานลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลในชุมชนแบบครัวเรือนและมาจนถึงเดือนธันวาคมในเดือนสุดท้าย ข้าพเจ้าได้รับรู้ถึงปัญหาและได้เรียนรู้ถึงภูมิปัญญาชองชุมชน ได้ร่วมรณรงค์มอบอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัส และแนวทางป้องกันยังเชิญชวนให้ชาวบ้านในชุมชนเข้ารับการฉีดวัคซีน อบรมการผลิตเจลแอลกอฮอล์ลไว้ใช้เอง

สำรวจข้อมูลกลุ่มอาชีพในชุมชน ได้เรียนรู้เรื่องการทอผ้าไหมการทอเสื่อกก แบบใช้สีธรรมชาติและยังเป็นสินค้าOTOPของชุมชนในตำบล ภายในชุมชนยังมีศูนย์การเรียนรู้งานหัตกรรมงานฝีมือ

ธนาคารน้ำใต้ดิน การเลี้ยงปูนา ได้รับรู้ถึงความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชน

ในการสำรวจเก็บข้อมูลของเดือนสุดท้ายข้าพเจ้าได้สำรวจเก็บข้อมูลได้ร่วมอบรมออกแบบลวดลายผ้าทอผ้าไหม อบรมส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ในรูปแบบออนไลน์และร่วมงานการแสดงผลิตภัณฑ์ของชุมชน เก็บข้อมูลหาพิกัดงานลงในระบบ cbd ทั้งหมด10หัวข้อ สำรวจแหล่งน้ำ ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว อาหาร สัตว์เลี้ยง พืชสวนการเกษตร

อื่นๆ

เมนู