1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย
  4. ID07 :สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดการดำเนินโครงการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดแนวใหม่ของกลุ่มทอผ้าเพื่อหนุนเสริมการยกระดับสินค้า OTOP

ID07 :สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานตลอดการดำเนินโครงการหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดแนวใหม่ของกลุ่มทอผ้าเพื่อหนุนเสริมการยกระดับสินค้า OTOP

บทความประจำเดือนธันวาคม (ครั้งที่2)

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

               ข้าพเจ้านางสาวศิริขวัญ ทรงงาม ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลจรเข้มาก หลักสูตร: การพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดแนวใหม่ของกลุ่มทอผ้าเพื่อหนุนเสริมการยกระดับสินค้า OTOP ID07 ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลต่างๆ ในตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

การพัฒนาชุมชน คือ การพัฒนาความสามารถของประชาชนให้เกิดการช่วยเหลือตนเองและชุมชน เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ในส่วนของงานพัฒนาชุมชนเป็นการทำงานร่วมกับชาวบ้านเพื่อทำให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ โดยเกิดจากการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมและตามความต้องการของชุมชน

นางบุญจิตร แววดี บ้านเลขที่ 161 หมู่7 บ้านหนองบัวราย

(สานตะกร้าจากเส้นพลาสติก)

               ในการลงพื้นที่ครั้งที่ 2 ของเดือนธันวาคมนี้ เป็นการลงชุมชนบ้านโคกเมือง หมู่ 15 ฐานการเรียนรู้การผลิตผ้าหมักโคลนซึ้งเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนวัตกรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง เป็นทั้งหมู่บ้านเก่าแก่เนื่องจากมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานเกี่ยวโยง “ปราสาทหินเมืองต่ำ” ของอารายธรรมขอมโบราณด้วยขนาดที่ใหญ่และคงสภาพสมบูรณ์ มีสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขอบสระก่อด้วยศิลาแลงสร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในสมัยโบราณ อีกทั้งคนในชุมชนยังมีการสืบทอดภูมิปัญญาการทอผ้ามานับตั้งแต่บรรพบุรุษ และมีเอกลักษณ์ด้วยกรรมวิธีการย้อมผ้าด้วยโคลนในบาราย จึงกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับชุมชน กลายเป็นที่มาของคำว่า ผ้าหมักโคลนบารายพันปี

 

ทั้งนี้ยังมีผ้ามัดย้อมหมักโคลนบารายพันปี บ้านโคกเมือง ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นโคลนที่ได้จากแหล่งน้ำข้างปราสาทเมืองต่ำ ที่ช่วยให้ผ้าย้อมสีติดสีได้ดียิ่งขึ้นและมีความนิ่มมากขึ้น

อื่นๆ

เมนู