บทความประจำเดือนธันวาคม

โครงการยกระดับเศรษฐกิจเละสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย1 ตำบล

 

ข้าพเจ้านายสุธีร์ ปาทาน ประเภทนักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลา11เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลลแบบบูรณาการซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเพื่อเก็บข้อมูล หมู่บ้านโคกปราสาท หมู่12 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนธันวาคมนี้ข้าพเจ้า ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจ และเก็บข้อมูลบ้านโคกปราสาท หมู่ที่12 ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการลงเพื่อหาข้อมูลเชิงสถิติ ของหมู่บ้านโคกปราสาทเกี่ยวกับการ ทำเกษตร ทำสำรวจอาหารท้องถิ่น การสำรวจพืชในท้องถิ่น การสำรวจรายชื่อเกษตรกร เป็นต้น เพื่อนกรอกเข้าในระบบ CBD โดยกรอกผ่านอีเมล@u2t.ac.th

ซึ่งเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของระยะโครงการ อาจารย์ประจำกลุ่มก็ได้ให้รวมรวบข้อมูลตั้งเเต่ต้นโครงการเพื่อนำมาสรุปข้อมูลการท่องเที่ยวภายในตำบลเเละข้อมูลอื่นๆอีกมากมาย

 

อื่นๆ

เมนู