ข้าพเจ้า นางสาวธนวรรณ พวงประโคน ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม (ID07) รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ประจำหมู่บ้านกระสังหมู่ที่ 4 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์    ปศุสัตว์ภายในหมู่บ้านกระสัง หมู่ 4 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคน ชัยจังหวัดบุรีรัมย์ ภายในหมู่บ้านจะมีการเลี้ยงสัตว์หลายชนิดเช่น ควาย วัว หมา แมว ไก่ เป็ดหมูและชนิดต่างๆทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำ แต่ในที่นี้จะขอพูดถึงการเลี้ยงวัวและควาย วัวและควายนั้นเป็นสัตว์กินพืชชาวบ้านจึงนิยมเลี้ยงเนื่องจากเลี้ยงง่ายและสามารถหาอาหารให้วัวและควายได้ง่าย อาหารของวัวและคอยจะเป็นพืชชนิดต่างๆ อาหารที่สามารถหาได้ในท้องที่คือหญ้าที่เกิดตามทุ่งนาและฟางข้าวที่ได้จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว รูปแบบการเลี้ยงวัวควายจะเปลี่ยนไปตามฤดูการทำนา ถ้าหากอยู่ในช่วงฤดูการทำนาจะไม่สามารถปล่อยวัวและควายให้ออกจากคอกได้เพราะอาจจะไปทำนาข้าวของบุคคลอื่นให้เกิดความเสียหายได้ และอาจจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่เจ้าของนาข้าวทีวัวหรือเข้าไปลาย   กรมปศุสัตว์ได้มีการให้ชาวบ้านขึ้นทะเบียนสำหรับผู้ที่เลี้ยงวัวและควายซึ่งเปรียบเหมือนการทำประกันชีวิตให้หมดและคอยเมื่อเกิดโรคระบาดในแต่ละปี และในแต่ละปีกรมปศุสัตว์จะมีการกระจายวัคซีนให้กับผู้ที่ขึ้นทะเบียนบวัว ควาย กับกรมปศุสัตว์เพื่อเอาวัคซีนมาฉีดให้วัวควายเพื่อป้องกันโรคและลดความรุนแรงของโรคพี่กำลังระบาดในแต่ละปี

                   

อื่นๆ

เมนู