ในหมู่บ้านโคกเมืองมีงานหัตถกรรมมากมาย แต่ที่เป็นเอกลักษณ์เลยก็คือ งานทอผ้าไหม  เป็นเอกลักษณ์ของคนบ้านโคกเมือง ลายพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ นั่นคือ ลายบารายยันต์ งานทอผ้าไหมได้รับการยอมรับในจังหวัดบุรีรัมย์ และไม่ใช่แค่ลายบารายยันต์เท่านั้น ยังมีลายโสมวลี ผักกูด เป็นต้น

ในจังหวัดบุรีรัมย์ ข้าราชการต่างๆ ใส่ผ้าถุงไปงานพิธีต่างๆ เช่น วันสำคัญ วันพระ  พวกเขาเพื่อความสวยงาม และเป็นอัตลักษณ์ของคนจังหวัดบุรีรัมย์อีกด้วย

คนทอ

แม่ที บุญประดิษฐ์ อายุ 71 ปี , ป้าสมหวัง วังมา อายุ 67 ปีล

ประสบการณ์ในการทำงานกับ U2T ในแต่ละเดือนได้รับประสบกแารณ์ในการทำงานอย่างเต็มที่ เพราะพวกเขาได้ถ่ายทอดข้อมูลและความรู้มากมาย ไม่ว่าจะเป็นวิธีการทอ ผ้าไหมลายต่างๆ ส่วนปัญหาในการทำงานก็มีเล็กน้อย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการสื่อสารภาษาถิ่น ปีนี้เป็นการทำงานปีแรก อาจารย์และเพื่อนร่วมงานก็ได้ให้ประสบการณ์และวิธีการทำงานอย่างล้นเหลือ และดิฉันก็มีความสุขกับการทำงานมาก และการลงพื้นที่ก็ได้ความรู้มากมาย นอกจากนี้ยังทำให้ได้เรียนรู้วิธีการทอผ้าไหมลายต่างๆ และเรียนรู้ภาษาถิ่นเพิ่มเติมอีกด้วย

 

 

 

อื่นๆ

เมนู