5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

                            อมรรัตน์ อินนอก

ดิฉันและทีมงานได้เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 นายสมอาจ ธรรมสา ผู้อำนวยการ กศน. อ.ประโคนชัย มอบหมายให้ นางสาวน้ำพราว ปานะโปย ครูกศน.ตำบลจร้เข้มากเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมขชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ วัดป่าโคกเครือ ตำบลจรเข้มาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

       

 

 

อื่นๆ

เมนู