บทความเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

ผ้าไหมเป็นผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าและสืบทอดภูมิปัญญาของไทย ไม่เพียงแต่จะเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยเท่านั้น  หากแต่บนผืนผ้าแต่ละชนิด แต่ละประเภทยังได้บอกเรื่องราวต่างต่างได้เป็นอย่างดี  จากลวดลายที่คิดค้นด้วยภูมิปัญญาสืบทอดกันต่อมาและสีของผืนผ้าก็ยังใช้สีจากธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่นั้น ได้อย่างคุ้มค่าอีกด้วย

ผ้าไหมยังเป็นอาภรณ์ที่เชิดชูบุคลิกภาพ ของผู้สวมใส่อย่างน่าประหลาดใจ  ทางจังหวัดบุรีรัมย์ได้สืบสานภูมิปัญญาการทอผ้ามาแต่ไหนแต่ไร และเป็นที่รู้จักกันในแถบอีสานใต้  ไม่ว่าจะเป็นผ้าไหม, ผ้าไหมมัดหมี่ หรือผ้าไหมพื้นเรียบ  อีกทั้งยังมีผ้าไหมหางกระรอกคู่เป็นลายเอกลักษณ์ของจังหวัดอีกด้วย

ผ้าไหมพื้นเรียบเป็นผ้าไหมอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากคนทั่วไป  เนื่องจากสามารถสวมใส่ในงานพิธีการต่างวาระได้ด้วย ทั้งงานบุญประเพณีทางวัฒนธรรมของคนในชุมชน จะก่อให้เกิดสิริมงคล เสริมราศรีและบารมีให้แก่ผู้สวมใส่อีกด้วย

ข้าพเจ้าก็ภูมิใจที่ได้รับรู้งานสืบสานด้านศิลปะวัฒนธรรมบนผืนผ้า ที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคน เป็นมรดกอันทรงคุณค่าที่คนไทย  โดยเฉพาะคนบุรีรัมย์ไม่ควรลืมเลือน

ทางกลุ่มผ้าไหมของนางมะลิวัลย์ สีลา บ้านเลขที่ ๒๐๙ หมู่ ๙ ต.จรเข้มาก ข้าพเจ้าได้เข้ามาพูดคุย เพื่อทำความเข้าใจในงานนี้กับคุณแม่ที  บุญประดิษฐ์ อายุ ๗๑ ปี เป็นผู้มีความชำนาญและมากประสบการณ์มากกว่า ๔๐ ปีในการทอผ้าไหมลายพิกุล และยังได้ทอผ้าไหมลายผักกูดด้วย ซึ่งลายผักกูดเป็นที่นิยมกันในหมู่มาก และเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มนี้อีกด้วย  แม่ที  บุญประดิษฐ์กล่าวไว้ว่า ไหมเราไม่ได้เลี้ยงเอง เพราะจะไม่มีเวลาทอผ้า และปัจจุบันทอลายพิกุลได้เพียงวันละ ๓๐ เซนติเมตรเท่านั้น (หมายเลขติต่อเพื่อเยี่ยมชมผลงานและจัดซื้อขาย  ๐๘๐๑๖๖๗๓๓๒)

 

สำหรับแม่สมหวัง  วังมา อายุ ๖๗ ปี กำลังสร้างความชำนาญในการทอผ้าไหมลายพระราชทานของเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯบอกข้าพเจ้าว่า ลายนี้ทางการให้มาทดลองทอแต่ก็ได้รับความนิยมในหมู่มาก  และภูมิใจมากที่ได้สร้างผลงานชิ้นเอก ที่กลุ่มนี้ก็ได้จัดจำหน่ายผ้าไหมหลากหลายลวดลาย  ทั่วไปก็ราคาปกติ  ส่วนลายตีนแดงก็แพงข้น

ทั่วไปข้าพเจ้ามีความประทับใจและปราบปลื้มที่ได้ร่วมงานกับทาง U2T ซึ่งได้รับความกรุณาจากฝ่ายบริหาร และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ร่วมโครงการ อุปสรรคก็มีเพียงเล็กน้อย คือ ข้าพเจ้าเป็นคนที่เข้าใจอไรได้ช้าเล็กน้อย  แต่ก็ได้รับคำปรึกษาจากผู้เข้าร่วมโครงการรวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาก็กรุณาไขข้อสงสัยได้ด้วยดี  ทั้งยังเข้าใจถึงการทำงานในชุมชนของผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อยากเก็บเอาความทรงจำอันดีนี้ไว้ในใจตลอดไป.

วิฑูรย์  หินแก้ว / ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

อื่นๆ

เมนู