บทความประจำเดือนสิงหาคม
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ข้าพเจ้านางสาวจันทิมา เป็นรัมย์ ประเภทนักศึกษา ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลา 11 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในเขตรับผิดชอบ บ้านโคกเมือง หมู่ 9 ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนสิงหาคมนี้ ยังคงอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก3 ซึ่งเดือนนี้จะเป็นการปฏิบัติงานท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ข้าพเจ้ารับหมอบหมายให้ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม นำข้อมูลลงระบบ U2T การลงพื้นที่ครั้งนี้จากสถานการณ์ที่ควรงดการเดินทาง ข้าพเจ้าจึงได้ทำการสอบถามข้อมูลผู้ใหญ่บ้านผ่านทางโซเชียลในส่วนมาก เพื่อลดการเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด ซึ่งทางผู้นำให้ข้อมูลในด้านทางการเกษตรการทำไร่ทำสวนของคนในพื้นที่ พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งน้ำในท้องถิ่น และทางชุมชนยังมาตรการต่างๆเกี่ยวกับการป้องกันโควิด รวมถึงการดูแลผู้ที่มาจากพื้นที่เสี่ยงที่กลับมาบ้านเกิด ทางชุมชนมีมาตรการคุมเข้ม โดยคนที่มาจากพื้นที่อื่นต้องทำการตรวจโควิดก่อนและทำการกักตัวครบ14วัน จากนั้นต้องตรวจโควิดอีกครั้งหลังจากที่กักตัวเสร็จ จึงจะอนุญาติให้เข้าหมู่บ้านได้ ซึ่งภายในตำบลจระเข้มาก จัดตั้งให้วัดเขาปลายบัดเป็นสถานที่กักตัวประจำตำบลที่อยู่ในหมู่บ้านโคกเมือง ซึ่งจำนวนคนที่มาจากต่างพื้นที่ที่เข้ามาในตำบลจระเข้มากโดยรวมมีจำนวนประมาณ 30 ราย  ข้อมูลดังกล่าวข้าพเจ้าได้รับมาจากทางผู้ใหญ่บ้านโคกเมืองโดยตรง

 

ภาพประกอบบทความ

อื่นๆ

เมนู