1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID07 - ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย
  4. ID07โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล1มหาวิทยาลัย บ้านโคกอาหงวน หมู่13ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564

ID07โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล1มหาวิทยาลัย บ้านโคกอาหงวน หมู่13ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2564

ข้าพเจ้า นางสาวพุธิตา พลศักดิ์เดช ผู้ปฏิบัติงานประเภท ประชาชน

ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูลในหมู่13 บ้านโคกอาหงวน ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน สิงหาคม 2564  ลงพื้นที่ในการสำรวจเกี่ยวกับพืชผักสวนครัวในชุมชน

จากการสำรวจในชุมชนชาวบ้านสวนใหญ่จะปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเอง หรือไว้เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้เล็กๆน้อยๆพืชที่พบสวนมากในชุมชนจะเป็นพืชไม้ผล พืชสวน พืชป่า ชาวบ้านจะปลูกผักไว้ในสวนของบ้านหรือรอบๆบริเวณรั้วบ้าน พืชผักสวนครัวที่ปลูกก็จะเป็น ตะไคร้ ใบมะกรูด ขิง ข่า พืชไม้ผล เช่น มะละกอ มะม่วง  มะยม มะพร้าว ขนุน กล้วย ฟักขาว ฟักทอง ดอกแค กระเจีี๊ยบ มะเขือเปราะ มะเขือพวง พริกขี้หนู ต้นยอ ต้นมะม่วงหาวมะนาวโห่ และต้นไผ่ สวนใหญ่แล้วจะเป็นพืชที่จำเป็นในการประกอบอาหารในครัวเรือน พืชที่ปลูกจะใช่ได้ทั้งประกอบอาหารและสรรพคุณทางยา ชาวบ่านเล่าว่าการปลูกผักไว้รับประทานเองจะดีต่อสุขภาพร่างกายเพราะพืชผักที่ปลูกทานเองจะไม่ใช้สารเคมี ประหยัดและปลอดภัยมากกว่าการซื้อผักจากตลาด และทำให้ชาวบ้านมีอาชีพและยึดหลักวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

 

อื่นๆ

เมนู