ข้าพเจ้า นางสาวพลอยไพลิน เหลือมาก บัณฑิตจบใหม่ (กลุ่มงาน กพร. ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้กับประเทศ) ปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรมอำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ สำหรับการปฏิบัติงานในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ นี้เป็นการปฏิบัติงานที่มีความตื่นเต้น                  ไปด้วยสำหรับเดือนนี้และเชื่อว่าคงจะตื่นเต้นไปอีกหลายเดือนถ้าโรคโควิด19 ยังไม่เบาบางลง เพราะแต่ละวันปลัดอำเภอก็จะลงพื้นที่เกือบทุกวันไม่ว่าจะเป็นเคสที่กลับมาจากพื้นที่สีแดง เพราะเราไม่รู้ว่าบุคคลเหล่านั้นติดหรือไม่ติด แต่ละเคสที่ลงไปไม่ว่าจะไม่ยอมกักตัวบ้าง หนีจากพื้นที่กักตัวบ้างและการมาร้องเรียนในศูนย์ดำรงธรรมเราก็ไม่รู้ว่าบุคคลที่มาร้องเรียนเค้าไปไหนมาบ้างแต่เราก็จะเซฟตัวเองให้ดีที่สุดนอกเหนือจาการรับเรื่องร้องเรียนก็จะต้องทำงานหลักๆที่ทางหัวหน้าหน่วยงานสั่งคือการรายงานระบบไกล่เกลี่ยและการบันทึกระบบไกล่เกลี่ยลงระบบ การรายการลงพื้นที่ตรวจความเสี่ยงในระบบ ลดอบายมุขสร้างสุข และที่สำคัญก็คือการช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ทำโรงบาลสนามของอำเภอพลับพลายชัยและการจัดสถานที่รับบริจาคเลือดอำนวยความสะดวกแกผู้ที่มาบริจาดเลือด ยังไม่หมดนะคะสำหรับเดือนสิงหาคมยังมีกิจกรรมจัดผ้าเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระนางเจ้าสิริกิติ์ และยังมีกิจกรรมการดำนาของพวกเราทีมงานปกครองและขุดมันที่ปลูกไว้และการพัฒนาโคกหนองนาของอำเภอ

อื่นๆ

เมนู