บทความประจำเดือน สิงหาคม

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

เรื่อง ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟ

ข้าพเจ้า นางสาวสุดารัตน์ โชชะรัมย์ ประเภทนักศึกษา ดำเนินงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย

ในเดือนสิงหาคมนี้ ยังได้รับกับผลกระทบของสถานการณ์โควิด 19 ( COVID-19)  ซึ่งเป็นเดือนที่ได้ปฏบัติงานท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ซึ่งข้าพเจ้าได้รับผิดชอบพื้นที่ หมู่บ้านโคกเมือง หมู่ที่ 18 ตำบลจระเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับความสนใจในด้านข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟ โดยมีที่มาดังนี้

จังหวัดบุรีรัมย์ พื้นที่แห่งประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยดินภูเขาไฟ จากภูเขาไฟกว่า 6 ลูกที่ดับสนิทแล้ว ในอำเภอประโคนชัย ที่มาของลาวาที่ทับถมกันมานานนับล้านปี ทำให้พื้นที่แห่งนี้เป็นดั่งดินแดนสวรรค์ของเกษตรกรชาวโคกเมือง เพราะในดินภูเขาไฟอุดมไปด้วยไปด้วยแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการดูดซึมสารอาหารของพืช ทั้ง แคลเซียมคาร์บอเนต, ซิลิกา, อลูมินา, แมกนีเซียม และอีกมากมาย ช่วยฟื้นฟูและปรับสภาพดิน ลดความเป็นกรดและกักเก็บความชุ่มชื้นในดิน ส่งผลให้พืชมีการเจริญเติบโตอย่างแข็งแรงสมบูรณ์ ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชได้อย่างดี

เป็นที่มาให้เกิดผลิตภัณฑ์คุณภาพ อย่าง “ข้าวหอมมะลิอินทรีย์” ที่ปลูกโดยดินภูเขาไฟในพื้นที่แห่งนี้ ผ่านการคัดสรรเมล็ดพันธุ์คุณภาพ ทำให้ได้ข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง กลิ่นหอมพิเศษ สัมผัสนุ่มละมุนลิ้น จนได้รับการขนานนามว่า “ข้าวภูเขาไฟ” ข้าวหอมมะลิเลื่องชื่อที่ได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications หรือ GI) ในที่สุด นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ข้าวไทย สู่ภาพลักษณ์กว้างไกลระดับโลก

ซึ่งในส่วนนี้สามารถนำมาเป็นสินค้าของชุมชนในการสร้างรายได้ให้ชุมชน ด้วยการมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากพื้นที่ และเป็นจุดสนใจในการดึงดูดพัฒนาพื้นที่ด้านการท่องเที่ยว โดยอาจจัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีที่มาเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่อีกด้วย                                                   

                                                   

อื่นๆ

เมนู